เครนโรงงาน

ผู้ใช้งานเครนหรือปั้นจั่นทุกประเภทต้องผ่านการฝึกอบรมตามกฎหมายกำหนด
|

ผู้ใช้งานเครนหรือปั้นจั่นทุกประเภทต้องผ่านการฝึกอบรมตามกฎหมายกำหนด

กระทรวงแรงงานจึงออกกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2552 และออกประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

การเลือกใช้สลิง ให้ตรงสเป็ครอก
|

การเลือกใช้สลิง ให้ตรงสเป็ครอก

สลิงรอก ยังคงเป็นปัญหาที่มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับ “การเลือกใช้สลิงให้ตรงสเป็ครอก” ส่วนใหญ่มักใช้เท่าที่ร้านมีขาย มีแบบไหนก็ใช้แบบนั้น แต่ที่จริงเราต้องเลือกให้ถูกต้อง

ลิฟท์ในงานอุตสาหกรรมเลือกแบบไหนดี: ลิฟท์ขนของ ลิฟท์บรรทุกสินค้า ลิฟท์บรรทุกกึ่งโดยสาร
|

ลิฟท์ในงานอุตสาหกรรมเลือกแบบไหนดี: ลิฟท์ขนของ ลิฟท์บรรทุกสินค้า ลิฟท์บรรทุกกึ่งโดยสาร

การเลือกใช้ลิฟท์ที่เหมาะสมสำหรับโรงงานของคุณมีความสำคัญมาก ไม่ว่าจะเป็นการขนส่งวัตถุดิบหรือสินค้าสำเร็จรูป ลิฟท์ที่มีการออกแบบที่ดีและมืออาชีพจะช่วยลดปัญห

เครนรางเบา (Light Crane) หรือเครนชนิดราง KBK มีจุดเด่นอย่างไร?
|

เครนรางเบา (Light Crane) หรือเครนชนิดราง KBK มีจุดเด่นอย่างไร?

เครนรางเบา (Light Crane) เป็นระบบรางสำเร็จรูปสามารถถอดประกอบได้ตามความต้องการ

การออกแบบและติดตั้งเครนเหนือศีรษะชนิดขาสูงหรือเครนสนาม Gantry Crane อย่างปลอดภัย
|

การออกแบบและติดตั้งเครนเหนือศีรษะชนิดขาสูงหรือเครนสนาม Gantry Crane อย่างปลอดภัย

Gantry Crane ต้องใช้ความเชี่ยวชาญและพิถีพิถันในการออกแบบและติดตั้งค่อนข้างสูง เนื่องจากเครนประเภทนี้ออกแบบมาเพื่อใช้งานยกน้ำหนักมากที่ไม่มีโครงสร้างอาคารมารอง

การติดตั้งและเลือกใช้เครนโรงงานชนิดแขนยื่น (Jib Crane)
|

การติดตั้งและเลือกใช้เครนโรงงานชนิดแขนยื่น (Jib Crane)

เครนโรงงานชนิดแขนยื่น (Jib Crane) มีหลายรูปแบบการติดตั้งที่สามารถใช้งานตามความต้องการและความเหมาะสมของแต่ละงานและสถานที่

รอกไฟฟ้า เลือกอย่างไร? ให้เหมาะกับการใช้งาน ไม่มีปัญหาจุกจิกในระยะยาว
| |

รอกไฟฟ้า เลือกอย่างไร? ให้เหมาะกับการใช้งาน ไม่มีปัญหาจุกจิกในระยะยาว

การเลือกรอกไฟฟ้ามาใช้งาน คนไทยส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจมาตรฐานกรุ๊ปของรอกที่ผู้ผลิตอ้างอิงตามมาตรฐานกลางของสมาพันธ์ผู้ผลิตรอกไฟฟ้าแห่งยุโรป หรือ FEM

10 ขั้นตอนง่ายๆ เลือกสเป็คเครนให้ตรงตามความต้องการ
| | | |

10 ขั้นตอนง่ายๆ เลือกสเป็คเครนให้ตรงตามความต้องการ

10 ขั้นตอนง่ายๆในการเลือกสเป็คเครนให้ตรงตามความต้องการ ได้แก่ 1)วิเคราะห์ภาระงาน 2)กำหนดความสูงระยะยก 3)กำหนดชนิดความเร็วการยก 4)กำหนดระยะความกว้างของคานเครน

ข้อดีของการเลือกใช้เครนโรงงานเหนือศีรษะแบบใต้รางวิ่ง (Suspension Crane)
|

ข้อดีของการเลือกใช้เครนโรงงานเหนือศีรษะแบบใต้รางวิ่ง (Suspension Crane)

เครนโรงงานเหนือศีรษะแบบใต้รางวิ่งสามารถใช้ในพื้นที่จำกัดได้ดีเนื่องจากความสามารถในการทำงานและการติดตั้งในพื้นที่แคบ

การออกแบบและเลือกใช้เครนโรงงานชนิดคานเดี่ยว (Single Girder Overhead Crane) 
|

การออกแบบและเลือกใช้เครนโรงงานชนิดคานเดี่ยว (Single Girder Overhead Crane) 

โรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่นิยมใช้เครนชนิดคานเดี่ยว (Single Girder Overhead Crane) กันอย่างแพร่หลาย

การเลือกใช้เครนโรงงานเหนือศีรษะชนิดรางเดี่ยว (Monorail Crane) ในพื้นที่จำกัด
|

การเลือกใช้เครนโรงงานเหนือศีรษะชนิดรางเดี่ยว (Monorail Crane) ในพื้นที่จำกัด

เครนโรงงานเหนือศีรษะชนิดรางเดี่ยว เป็นเครนชนิดหนึ่งที่มีโครงสร้างหลักเป็นรางเดี่ยวที่ยึดติดกับโครงสร้างอาคารหรือโครงสร้างอื่นๆ เครนชนิดนี้เหมาะสำหรับการใช้งานในพื้นที่จำกัด

ปัจจัยที่ควรคำนึงและการเลือกใช้เครนโรงงานชนิดคานคู่ (Double Girder Overhead Crane)
|

ปัจจัยที่ควรคำนึงและการเลือกใช้เครนโรงงานชนิดคานคู่ (Double Girder Overhead Crane)

เครนโรงงานชนิดคานคู่ (Double Girder Overhead Crane) เป็นเครนที่ใช้สำหรับยกและเคลื่อนย้ายวัสดุในโรงงานอุตสาหกรรม

End of content

End of content