เกี่ยวกับเรา

บริษัท ไทรทัน เมคคานิค และบริษัทโททัล แมคคานิค จำกัด
บริษัท ไทรทัน เมคคานิค
และบริษัทโททัล แมคคานิค จำกัด

จรรยาบรรณ

บริษัท โททัล เมคคานิค จำกัด ก่อตั้งขึ้นท่ามกลางกระแสวิกฤติทางเศรษฐกิจของเมืองไทยปี 2554

ด้วยความมุ่งมั่นของทีมผู้บริหารที่มีเจตนาให้บริการระดับมาตรฐานและคุณภาพแก่ลูกค้าผู้ใช้รอกและเครน เรามุ่งเน้นการทำงานอยู่บนพื้นฐานความเป็นมืออาชีพและความเป็นทีมเวิร์คเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความคุ้มค่าที่สุดทั้งในด้านราคาและคุณภาพที่ได้มาตรฐาน

TTM Crane

ความเป็นมืออาชีพ

ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานในอุตสาหกรรมรอกและเครน เราต้องแน่ใจเสมอว่าเราใช้ประสบการณ์ที่ถูกต้องในการทำงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดทั้งในด้านคุณภาพ ความคุ้มค่าราคาและเวลาที่สูญเสีย เพราะเราเชื่อมั่นว่า เราต้องสร้างความเป็นมืออาชีพจากตัวเราเองไปสู่สายตาลูกค้า

ความเป็นทีมเวิร์ค

ความสำเร็จประการสำคัญต้องมาจากการทำงานที่เป็นทีมเวิร์ค เราจึงมุ่งเน้นพัฒนาทีมปฏิบัติการให้มีความรู้ความสามารถเชิงวิเคราะห์ และสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานที่มีผลการปฏิบัติงานดีให้มีความก้าวหน้าและผลักดันให้ถ่ายทอดความรู้จากรุ่นสู่รุ่นเพื่อสร้างทีมงานให้มีรากฐานมั่นคง

2011 – PRESENT

• 2011 •

บจก. โททัล เมคคานิค

ก่อตั้งบริษัทฯ ณ ตำบลพันท้ายนรสิงห์
จังหวัดสมุทรสาคร

• 2012 •

บจก. โทรทัน เมคคานิค

ก่อตั้งบริษัทฯ ณ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

• 2015 •

ขยายกิจการโรงงาน

ตัวแทนจำหน่ายแบรนด์ “เอลฟ่าเทค” ประจำประเทศไทย

• 2017-2019 •

ISO9001 / 14001 / 45001

ได้เป็นตัวแทนจำหน่ายรอกซีแมค และยูเล็กซ์ในประเทศไทย

• 2020 •

สร้างแบรนด์ Powerline

เริ่มสร้างเทคโนโลยีผลิตอุปกรณ์เครนไฟฟ้าของตัวเอง

• 2021-2022 •

ขยายกิจการเพิ่มเติม

ขยายสำนักงานและโรงผลิต จังหวัดสมุทรสาคร

– คติประจำองค์กร –

“บรรยากาศการทำงานที่ดีเป็นปัจจัยเอื้อให้เกิดทัศนคติเชิงบวกต่อการทำงาน
เป็นผลให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่ดี เมื่อองค์กรเกิดรากฐานที่มั่นคงก็จะสามารถก้าวไปในเส้นทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง”

– คติประจำองค์กร –

“บรรยากาศการทำงานที่ดีเป็นปัจจัยเอื้อให้เกิด

ทัศนคติเชิงบวกต่อการทำงาน เป็นผลให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่ดี

เมื่อองค์กรเกิดรากฐานที่มั่นคงก็จะสามารถ

ก้าวไปในเส้นทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง”

– คติประจำองค์กร –

“บรรยากาศการทำงานที่ดีเป็นปัจจัยเอื้อให้เกิดทัศนคติเชิงบวกต่อการทำงาน
เป็นผลให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่ดี เมื่อองค์กรเกิดรากฐานที่มั่นคงก็จะสามารถก้าวไปในเส้นทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง”

ธุรกิจของเรา

ให้บริการครบวงจรโดยทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ
โดดเด่นเรื่องเครน รอก และลิฟท์ในโรงงานอุตสาหกรรม

ให้คำปรึกษา

ให้คำปรึกษา ออกแบบ ติดตั้งรอก
เครน และลิฟต์ในโรงงานอุตสาหกรรม

บริการ 24 ชั่วโมง

เรามีทีมช่างเคลื่อนที่ บริการซ่อมด่วน
ยามฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง

ออกใบรับรอง ปจ.1

บริการทดสอบน้ำหนักเครน
และออกใบรับรอง ปจ.1

บริการหลังการขาย

บริการประกอบ ย้าย เปลี่ยน ดัดแปลงรอก
ปั้นจั่น เครน และอะไหล่ทุกชนิด

หลักสูตรยอดเยี่ยม

บริการอบรมหลักสูตรการใช้เครน
ชนิดต่างๆ ตามกฎหมายกำหนด

รีโมทไร้สาย

รีโมทควบคุมไร้สาย สัญญาณแสง เสียง
อุปกรณ์ควบคุมการยกน้ำหนักเกิน

– แผนผังองค์กร –

ผู้บริหารและทีมงาน


จิรายุ เอี่ยมสมร

“ในวันที่ผมเป็นช่าง ผมทำงานข้ามวันข้ามคืนเพื่อให้เครนลูกค้าใช้งานได้ ผมไม่ได้ทำเพราะอยากได้ค่าโอที ผมคิดเสมอว่าถ้าลูกค้าใช้งานเครนไม่ได้ งานก็ยังไม่จบ ผมจะซ่อมจนกว่าเครนจะใช้งานได้”

ประสบการณ์การทำงาน

2554 – ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ บจก.โททัล เมคคานิค และ บจก.ไทรทัน เมคคานิค
2553 – 2554 : ผู้จัดการ บริษัท สมาร์ทเครน จำกัด ธุรกิจรีโมทควบคุมไร้สาย
2552 – 2553 : ผู้จัดการ บริษัท เครนเทคนิค จำกัด ธุรกิจรอกยี่ห้อ Munck
2549 – 2552 : ฝ่ายขาย บจก.โคเน่เครนส์ (ไทยแลนด์) ธุรกิจรอกยี่ห้อ Konecranes
2535 – 2548 : หัวหน้าฝ่ายช่าง บจก.มอริส (ประเทศไทย) ธุรกิจรอกยี่ห้อ Morris

ความรับผิดชอบพิเศษ

 • ประธานวิทยากรปั้นจั่นหลักสูตรเป็นวิทยากรปั้นจั่น รุ่นที่ 1 โดยสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)
 • คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นไทย โดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

การศึกษาและการอบรม

 • เทคนิคไทยสุริยะนครสวรรค์ ระดับอนุปริญญา สาขาไฟฟ้ากำลัง
 • มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น​ ปริญญาตรี​ คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์
 • 2551 : อบรมผลิตภัณฑ์รอกโซ่ไฟฟ้ายี่ห้อ Konecranes รุ่น XN ณ ประเทศออสเตรเลีย
 • 2547 : อบรมผลิตภัณฑ์รอกสลิงไฟฟ้ายี่ห้อ Morris รุ่น S400 ณ ประเทศอังกฤษ

ภัทราภรณ์ สุกใส

“การจะเป็นผู้นำไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุหรือความอาวุโส แต่มันขึ้นอยู่กับว่าเราพยายามอย่างยากเย็นแค่ไหนที่จะทำให้ผลงานเป็นที่ยอมรับและเคารพจากทีม เพื่อที่ผลงานของเราจุดแรงผลักดันให้ทีมรู้ว่าต้องทำอะไรด้วยใจของเขา”

ประสบการณ์การทำงาน

 • 2555-ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ บจก.โททัล เมคคานิค และ บจก.ไทรทัน เมคคานิค
 • 2553-2555 : ผู้จัดการ บริษัท พีอาร์ทีอาร์ อีสเทิร์นซีบอร์ดฯ ธุรกิจสรรหาบุคลากร
 • 2552-2553 : ฝ่ายการตลาด บจก.โคเน่เครนส์ (ไทยแลนด์) ธุรกิจรอกยี่ห้อ Konecranes
 • 2551-2552 : ฝ่ายบุคคล บริษัทในเครือดับเบิ้ลเอ กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

การศึกษาและการอบรม

 • 2547-2551 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ สาขาบริหารรัฐกิจ
 • 2549-2551 : นักเรียนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในประเทศสหรัฐอเมริกาภาคฤดูร้อน
 • 2544-2547 : โรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา มัธยมศึกษาตอนปลาย

Support & Admin Team


Business Development 
Manager

Supervisor
Admin & Accounting

Supervisor
Purchasing & Store

Senior Officer
AP & AR

Head of DCC
Engineering Support

Head of DCC
Engineering Support

Head Team
HR & Admin

Sale & Engineering Team


Head of Engineer
Sales Team

Head of Engineer
Sales Team

Engineer
Sales Team

Coordinator
Sales Team

Head of Engineer
Project Team

Design Engineer
Project Team

Head of Engineer
Service Team

Head of Engineer
Service Team

มาตรฐานรับรอง

บริษัท โททัล เมคคานิค จำกัด และ บริษัท ไทรทัน เมคคานิค จำกัด มีเป้าหมายมุ่งยกระดับเป็นศูนย์บริการมาตรฐานสากลด้านรอกและเครนอุตสาหกรรมที่ครบวงจรตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าเบ็ดเสร็จที่มีประสิทธิภาพสูงสุดอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การรับรองกระบวนการจัดการคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมระดับสากล ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 และ ISO 45001:2018

บริษัท โททัล เมคคานิค จำกัด (พระราม 2 สมุทรสาคร)

บริษัท ไทรทัน เมคคานิค จำกัด (ศรีราชา ชลบุรี)