ผู้ใช้งานเครนหรือปั้นจั่นทุกประเภทต้องผ่านการฝึกอบรมตามกฎหมายกำหนด

เครื่องจักรประเภทรอก เครนหรือปั้นจั่นทุกประเภทถือเป็นเครื่องจักรควบคุมที่มีความเสี่ยงอันตรายอย่างมาก เนื่องจากอุบัติเหตุเกี่ยวกับปั้นจั่นหรือเครนยังมีให้เห็นบ่อยครั้ง แต่ละครั้งล้วนสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินและสูญเสียชีวิต ซึ่งสาเหตุหนึ่งเกิดจากการใช้งานอย่างไม่ถูกต้องและไม่เป็นไปตามหลักความปลอดภัย เนื่องจากผู้ใช้งานขาดการฝึกอบรมก่อนการใช้งาน

กระทรวงแรงงานจึงออกกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2552 และออกประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ หรือผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น และการอบรมทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น พ.ศ. 2554 เพื่อบังคับให้นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างที่ทำหน้าที่เป็นผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ หรือผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น ได้รับการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อนปฏิบัติหน้าที่จริง และต้องจัดให้มีการอบรมหรือทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่นทุกสองปีหรือเมื่อเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงเกี่ยวกับปั้นจั่นในสถานที่ทำงาน

หลักสูตรผู้ใช้งานปั้นจั่นเหนือศีรษะ 

 • หลักสูตรเต็ม 4 ผู้ จำนวน 18 ชั่วโมง ตามกฎหมาย ดังนี้
 1. ผู้บังคับปั้นจั่น 
 2. ผู้ให้สัญญาณ ผู้ยึดเกาะวัสดุ 
 3. ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่นชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ 
 • หลักสูตรทบทวน 4 ผู้ จำนวนไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง ตามกฎหมาย ดังนี้
 1. ผู้บังคับปั้นจั่น 
 2. ผู้ให้สัญญาณ ผู้ยึดเกาะวัสดุ 
 3. ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่นชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ 

หลักสูตรผู้ใช้งานปั้นจั่นชนิดรถ เรือ ปั้นจั่นเคลื่อนที่ 

 • หลักสูตรเต็ม 4 ผู้ จำนวน 24 ชั่วโมง ตามกฎหมาย ดังนี้
 1. ผู้บังคับปั้นจั่น 
 2. ผู้ให้สัญญาณ ผู้ยึดเกาะวัสดุ 
 3. ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่นชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ 
 • หลักสูตรทบทวน 4 ผู้ จำนวนไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง ตามกฎหมาย ดังนี้
 1. ผู้บังคับปั้นจั่น 
 2. ผู้ให้สัญญาณ ผู้ยึดเกาะวัสดุ 
 3. ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่นชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ 

ความหมายของคำว่า 4 ผู้ ในหลักสูตรผู้ใช้งานปั้นจั่น อธิบายได้ดังนี้

 1. ผู้บังคับปั้นจั่น คือ ผู้ซึ่งมีหน้าที่บังคับการทำงานของปั้นจั่น ให้ทำงานตามความต้องการ
 2. ผู้ให้สัญญาณ คือ ผู้ที่ทำหน้าที่ใช้สัญญาณมือหรือสัญญาณสื่อสารชนิดอื่นกับผู้บังคับปั้นจั่น 
 3. ผู้ยึดเกาะวัสดุ คือ ผู้ทำหน้าที่ผูก มัด หรือเกี่ยววัสดุที่ให้ปั้นจั่นยก
 4. ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น คือ ผู้ทำหน้าที่อำนวยการใช้ หรือสั่งการ ให้ผู้บังคับปั้นจั่นปฏิบัติตามตลอดจนพิจารณาพิกัดน้ำหนักที่จะทำการยก

TTM CRANE อบรมเครนโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญกว่า 20 ปี หลักสูตรเครน 4 ผู้ มาตรฐานใหม่ปูพื้นฐานพร้อมสอนฝึกปฏิบัติอย่างถูกต้อง หลักสูตรอบรม In-House และ Public ที่ออกแบบเน้นใช้งานและปฏิบัติมากกว่า 70% รายละเอียดหลักสูตรอบรม

ทำไมต้องอบรมเครนกับเรา TTMCRANE

TTMCRANE เป็นศูนย์อบรมด้านรอกและเครนที่ครบวงจรและทันสมัยที่สุดในประเทศไทยในขณะนี้ เรามีสถานีจำลองการทดสอบน้ำหนัก สถานีระบบไฟฟ้าควบคุมรอกและเครน สถานีระบบเบรกและมอเตอร์ สถานีระบบขับล้อเครนและรางเครน สถานีระบบลำเลียงโซ่และสลิง และระบบขับเครนด้วยอุปกรณ์จริง ผู้เข้าอบรมจะได้ประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง! 

TTMCRANE เป็นมากกว่าศูนย์อบรมด้านรอกและเครน ด้วยการออกแบบดีไซน์สถานที่ให้มีบรรยากาศที่ดีและทันสมัยเพื่อให้ผู้มาเยือนใช้เวลาในการเรียนรู้อย่างสนุกสาน เรามีบริการร้านกาแฟและเบเกอรี่โฮมเมดในแบรนด์ Crane Café & Co-Working

TTMCRANE มีห้องอบรมและอุปกรณ์ที่ทันสมัยเพื่อรองรับผู้มาอบรมและวิทยากรที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์ด้านงานปั้นจั่น ลิฟท์ อุปกรณ์ยกหิ้ว และพร้อมต้อนรับทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกขนอย่างครบครันภายใต้คอนเซ็ปต์ Crane School 

ใหม่! บริการจัดอบรมกรุ๊ปเฉพาะกลุ่มพร้อมสถานที่ ขั้นต่ำจำนวน 10 ท่าน เช่าเหมาสถานที่ฝึกอบรมที่ TTMCRANE พร้อมวิทยากร หรือเช่าเฉพาะสถานที่ คุณสามารถเลือกใช้บริการได้ที่สาขาพระราม 2 สมุทรสาคร และ สาขาศรีราชา ชลบุรี ติดต่อเราได้เลย

Similar Posts