ปัจจัยที่ควรคำนึงและการเลือกใช้เครนโรงงานชนิดคานคู่ (Double Girder Overhead Crane)

เครนโรงงานชนิดคานคู่ (Double Girder Overhead Crane) เป็นเครนที่ใช้สำหรับยกและเคลื่อนย้ายวัสดุในโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีโครงสร้างหลักประกอบด้วยคานคู่ขนานกันสองข้าง และมีรอกไฟฟ้าสำหรับยกและเคลื่อนย้ายวัสดุ เครนชนิดนี้มีความแข็งแรงทนทาน สามารถยกของได้น้ำหนักมากโดยไม่มีข้อจำกัด และเคลื่อชนย้ายได้อย่างปลอดภัย จึงเหมาะสำหรับใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการขนถ่ายวัสดุเป็นจำนวนมาก

ปัจจัยที่ควรคำนึงในการเลือกใช้เครนโรงงานชนิดคานคู่

  • พิกัดน้ำหนักในการยก (Lifting Capacity) พิกัดน้ำหนักในการยกเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการเลือกใช้เครนโรงงานชนิดคานคู่ โดยผู้ใช้งานควรพิจารณาจากน้ำหนักสูงสุดของวัสดุที่จะต้องยก เพื่อให้แน่ใจว่าเครนสามารถยกวัสดุได้อย่างปลอดภัย
  • ระยะความสูงในการยก (Lifting Height) ระยะความสูงในการยก หมายถึงความสูงสูงสุดที่เครนสามารถยกวัสดุได้ โดยผู้ใช้งานควรพิจารณาจากความสูงของโรงงานและความสูงของวัสดุที่จะต้องยก เพื่อให้แน่ใจว่าเครนสามารถยกวัสดุได้ถึงจุดที่ต้องการ
  • ความเร็วในการยก (Lifting Speed) ความเร็วในการยกเป็นปัจจัยที่สำคัญสำหรับโรงงานที่มีการขนถ่ายวัสดุเป็นจำนวนมาก โดยผู้ใช้งานควรพิจารณาจากความเร็วในการทำงานที่ต้องการ เพื่อให้แน่ใจว่าเครนสามารถยกและเคลื่อนย้ายวัสดุได้อย่างรวดเร็ว
  • ระยะห่างระหว่างคาน (Tag Guage of Girder) ระยะห่างระหว่างคานคู่ขนานกันสองข้างเป็นปัจจัยที่สำคัญสำหรับการออกแบบชุดรอกวิ่งบนคาน โดยผู้ใช้งานควรพิจารณาจากขนาดของโรงงานและขนาดของวัสดุที่จะต้องยก เพื่อให้แน่ใจว่าเครนสามารถเคลื่อนย้ายวัสดุได้อย่างสะดวก
  • สภาพอาคารและสิ่งแวดล้อมในโรงงาน: ต้องพิจารณาพื้นที่และโครงสร้างอาคารหรือโรงงานที่สามารถติดตั้งเครนได้ รวมถึงพิจารณาสภาพแวดล้อมในโรงงาน เช่น อุณหภูมิ, ความชื้น, สารเคมี และอื่น ๆ ที่อาจมีผลต่อวัสดุและโครงสร้างของเครน
  • แหล่งจ่ายไฟ (Power Supply) เครนโรงงานชนิดคานคู่ส่วนใหญ่ใช้พลังงานไฟฟ้าในการทำงาน ดังนั้นผู้ใช้งานควรพิจารณาจากแหล่งจ่ายไฟที่มีอยู่ในโรงงาน เพื่อให้แน่ใจว่าเครนสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง

การเลือกใช้เครนโรงงานชนิดคานคู่ที่เหมาะสม

การเลือกใช้เครนโรงงานชนิดคานคู่ที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม หากพิกัดน้ำหนักยกเกิน 12.5 ตัน ระยะความกว้างของคานกว้าง ควรเลือกใช้เครนชนิดคานคู่ ( Double Girder Overhead Crane) จะมีความปลอดภัยและแข็งแรงกว่าการเลือกใช้เครนโรงงานชนิดคานดี่ยว (Single Girder Overhead Crane) 

ทั้งนี้ ผู้ใช้งานควรคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้น เพื่อให้แน่ใจว่าเครนสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย นอกจากนี้ ผู้ใช้งานควรเลือกใช้เครนจากผู้ผลิตที่มีความน่าเชื่อถือและมีบริการหลังการขายที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าเครนจะได้รับการดูแลรักษาอย่างเหมาะสมและสามารถใช้งานได้อย่างยาวนาน

Similar Posts