ออกแบบ ติดตั้ง เครนโรงงาน

TTM CRANE ศูนย์บริการมาตรฐานเครนอุตสาหกรรมทุกชนิด

เราให้บริการปรึกษา ออกแบบ ติดตั้งดัดแปลงซ่อม 24 ชั่วโมง มีศูนย์บริการซ่อมอะไหล่ทุกชนิด
Computer Aid Design

ออกแบบ

คำนวณออกแบบโดยวิศวกรด้วยโปรแกรม 2D 3D ลิขสิทธิ์ชั้นนำ

CNC Cutting

ผลิตตามแบบ

เรามีโรงงานผลิตตามแบบ ด้วยเครื่อง CNC และเชื่อมออโต้

Warranty

ติดตั้ง

เรามีทีมช่างติดตั้งที่มีประสบการณ์ คุมงานโดยวิศวกร

Warranty

รับประกัน

บริการหลังการขายเป็นกุญแจสำคัญ เรารับประกันสูงสุด 5 ปี

ออกแบบ

คำนวณออกแบบโดยวิศวกร
ด้วยโปรแกรม 2D 3D ลิขสิทธิ์ชั้นนำ

เครนโรงงาน

ผลิตตามแบบ

เรามีโรงงานผลิตตามแบบ ด้วยเครื่อง CNC และเชื่อมออโต้

ติดตั้ง

เรามีทีมช่างติดตั้งที่มีประสบการณ์
คุมงานโดยวิศวกร

รับประกัน

บริการหลังการขายเป็นกุญแจสำคัญ
เรารับประกันสูงสุด 5 ปี

เครนโรงงาน

รอกและเครนสามารถใช้ได้ทุกอุตสาหกรรมขึ้นอยู่กับการเลือกใช้ให้เหมาะกับลักษณะและน้ำหนักของวัตถุและพื้นที่ ขึ้นอยู่กับลักษณะงาน เช่น ต้องการความแข็งแรงและปลอดภัยก็ควรเลือกใช้เครนชนิดรอกสลิงไฟฟ้า การออกแบบต้องเป็นไปตามลักษณะการใช้งานเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด

เครนโรงงานรางเดี่ยว

เครนรางเดี่ยวหรือเครนโมโนเรล (Monorail Crane) เป็นเครนเหนือศีรษะประเภทหนึ่งที่ทำงานบนรางเดียว ออกแบบมาสำหรับสถานที่ทำงานที่มีพื้นที่จำกัดและต้องการระบบขนถ่ายวัสดุที่กะทัดรัดและมีประสิทธิภาพ เครนเหนือศีรษะชนิดโมโนเรล ประกอบด้วยรางเดี่ยวมีรอกยกในทิศทางขึ้นลงและชุดขับจะเคลื่อนที่ไปมาตามรางในทิศทางซ้ายขวา แต่ไม่มีรางทางวิ่งแนวยาว ทั้งนี้ สามารถติดตั้งได้ 2 แบบคือ

  1. ติดตั้งยึดวางบนโครงสร้าง จะมีความแข็งแรงและสามารถรับน้ำหนักและทนทานกว่าแบบยึดห้อยล่าง
  2. ติดตั้งยึดห้อยกับโครงสร้าง จะมีความแข็งแรงน้อยกว่าแต่ข้อดีคือสามารถเลื่อนซ้ายขวาได้ถึงปลายสุด

เครนรางเดี่ยวหรือเครนโมโนเรล สามารถปรับแต่งได้ง่ายตามคุณสมบัติของไลน์การผลิต สามารถเคลื่อนที่ผ่านพื้นที่แคบและทางโค้ง ที่มีความลาดชัน นิยมใช้ในการยกชิ้นงานที่มีน้ำหนักเบา ใช้งานไม่ต่อเนื่อง ได้แก่ การประกอบชิ้นส่วน การขนส่งวัสดุไปยังเวิร์กสเตชันและเส้นที่ชิ้นส่วนได้รับความเสียหาย ทาสี หรือเคลือบ ดังนั้น เครนโมโนเรลจึงเหมาะที่จะใช้เป็นทางเลือกในการจัดการวัสดุในสถานที่ที่ไม่สามารถรองรับเครนชนิดคานหรือสะพาน

เครนโรงงานคานเดี่ยว

เครนเหนือศีรษะแบบคานเดี่ยว Overhead Crane Single Girder เป็นเครนเหนือศีรษะประเภทหนึ่งที่ทำงานบนคานและรางทางวิ่งร่วมกัน ถูกออกแบบให้สามารถใช้งานได้ทุกอุตสาหกรรม เครนเหนือศีรษะแบบคานเดี่ยวประกอบด้วยคานเดี่ยวมีรอกยกในทิศทางขึ้นลงและชุดขับจะเคลื่อนที่ไปมาตามรางในทิศทางซ้ายขวา และมีรางทางวิ่งแนวยาว ทั้งนี้ สามารถติดตั้งได้ 2 แบบคือ

  1. ติดตั้งแบบคานล้อวิ่งบนรางเครน จะมีความแข็งแรงและสามารถรับน้ำหนักและทนทานกว่าแบบยึดห้อยใต้ราง
  2. ติดตั้งแบบคานล้อยึดห้อยใต้รางเครน จะมีความแข็งแรงน้อยกว่าแต่ข้อดีคือสามารถเลื่อนซ้ายขวาได้ถึงปลายสุด

ความกว้างของเครนสูงสุดไม่เกิน 30 เมตร และมีน้ำหนักยกสูงสุดไม่เกิน 15 ตัน สามารถใช้ได้กับรอกแบบคานเดี่ยวที่ถูกผลิตไว้ในท้องตลาดซึ่งมีหลายตัวเลือก โดยรอกจะวิ่งเกาะบนปีกกล่องของคานเครนและห้อยตัวลงมาจึงทำให้สูญสียระยะยกพอสมควร เครนชนิดนี้ถือเป็นเครนไฟฟ้าที่ได้รับความนิยมใช้กันมากที่สุด เพราะโครงสร้างตัวเครนมีน้ำหนักไม่มากซึ่งไม่เป็นภาระหนักสำหรับโครงสร้างเสาโรงงาน และราคาไม่สูงมาก

เครนโรงงานคานคู่

เครนเหนือศีรษะแบบคานคู่ Overhead Crane Double Girder เป็นเครนเหนือศีรษะประเภทหนึ่งที่ทำงานบนคานจำนวน 2 คานคู่ขนานบนรางทางวิ่งร่วมกันซึ่งมีความแข็งแรงมาก ถูกออกแบบให้สามารถใช้งานได้ทุกอุตสาหกรรมที่เน้นใช้งานยกน้ำหนักมากตั้งแต่ 5 ตันขึ้นไป เครนเหนือศีรษะแบบคานคู่ประกอบด้วยคานเดี่ยวจำนวน 2 คาน มีรอกวางด้านบนคานคู่วิ่งขนานและยกในทิศทางขึ้นลงและขับเคลื่อนที่ไปมาตามรางในทิศทางซ้ายขวา และมีรางทางวิ่งแนวยาว

ความกว้างของเครนสูงสุดไม่เกิน 30 เมตร และมีน้ำหนักยกสูงสุดไม่จำกัด สามารถใช้ได้กับรอกแบบคานคู่ที่ถูกผลิตไว้ในท้องตลาดซึ่งมีหลายตัวเลือก เครนชนิดนี้ถือเป็นเครนไฟฟ้าที่ได้รับความนิยมใช้กันมากที่สุดสำหรับงานอุตสาหกรรมหนัก เพราะโครงสร้างตัวเครนมีน้ำหนักมากจึงค่อนข้างเป็นภาระหนักสำหรับโครงสร้างเสาโรงงาน และราคาสูงกว่า

เครนแบบคานคู่มีความทนทานและปลอดภัยมากกว่าแบบคานเดี่ยว เนื่องจากตัวรอกวางและวิ่งอยู่บนรางที่ตัวคานจึงทำให้การยกชิ้นงานที่มีน้ำหนักมากมีความมั่นคงและแข็งแรงไม่สั่นสะเทือน

เครนโรงงาน แบบแขนยื่น

เครนเหนือศีรษะแบบแขนยื่นหรือเรียกว่าจิ๊บเครน  Jib Crane เป็นเครนเหนือศีรษะประเภทหนึ่งที่มีแขนยื่นออกมาจากโครงสร้างเพื่อแขวนรอกให้สามารถยกชิ้นงานอาจติดตั้งให้มีชุดขับบนแขวนและสามารถหมุนสวิงได้สูงสุด 360 องศา ถูกออกแบบให้สามารถใช้งานได้ทุกอุตสาหกรรมที่เน้นใช้งานยกน้ำหนักเบาหรือปานกลางสูงสุดไม่เกิน 5 ตัน เครนชนิดนี้มี 2 แบบคือ

  1. เครนแขนยื่นชนิดมีเสายึดจากพื้น จะสามารถติดตั้งได้อิสระได้ทุกตำแหน่งของพื้นที่ที่เน้นยกงานสวิงได้รอบ
  2. เครนแขนยื่นชนิดยึดผนัง จะต้องติดตั้งยึดกับโครงสร้างผนังที่สามารถรับน้ำหนักได้เน้นยกงานเบาสวิงได้น้อย

ความกว้างของเครนสูงสุดไม่เกิน 4-5 เมตร และมีความสูงไม่เกิน 6 เมตร สามารถใช้ได้กับรอกที่ถูกผลิตไว้ในท้องตลาดซึ่งมีหลายตัวเลือก เครนชนิดนี้ถือเป็นเครนที่ได้รับความนิยมใช้กันมากที่สุดสำหรับงานอุตสาหกรรมทั่วไป เนื่องจากติดตั้งง่ายและโครงสร้างไม่ซับซ้อน ราคาไม่สูงมาก

เครนแบบขาสูง หรือเครนสนาม

เครนเหนือศีรษะแบบขาสูงหรือเครนสนาม Gantry Crane เป็นเครนเหนือศีรษะประเภทหนึ่งที่มีโครงสร้างขาและคานล้อวิ่งกับพื้นเหมาะกับการใช้งานทั้งในและนอกอาคารที่ไม่ได้เตรียมโครงสร้างรองรับรางทางวิ่งเครนไว้ ออกแบบให้สามารถใช้งานได้ทุกอุตสาหกรรมทั้งเบาและหนัก โดยคานจะเลือกเป็นคานเดี่ยวหรือคานคู่ก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานยกน้ำหนัก หากยกน้ำหนักไม่เกิน 10 ตันก็สามารถออกแบบใช้คานเดี่ยว แต่หากยกน้ำหนักเกิน 10 ตันขึ้นไปและมีระยะคานค่อนข้างกว้างควรออกแบบใช้คานคู่ เครนชนิดนี้มี 2 แบบคือ

  1. เครนขาสูงหรือเครนสนามชนิดเต็มตัว Gantry Crane ที่มีโครงสร้างขาเครนและคานล้อจำนวน 2 ข้างวิ่งคู่อยู่บนรางทางวิ่งเครนที่พื้น หรือวิ่งบนถนนแบบล้อรถยนต์ ส่วนใหญ่มักจะใช้งานกลางแจ้ง
  2. เครนแบบขาสูงหรือเครนสนามชนิดครึ่งตัว Semi Gantry Crane ที่มีโครงสร้างขาและคานล้อจำนวน 1 ข้างวิ่งอยู่บนรางทางวิ่งเครนที่พื้น หรือวิ่งบนถนนแบบล้อรถยนต์ และอีก 1 ข้าง วิ่งอยู่บนรางทางวิ่งเครนที่อยู่บนเสาโครงสร้าง

ความกว้างของเครนสูงสุด 30 เมตร และมีน้ำหนักยกสูงสุดไม่จำกัด สามารถใช้ได้กับรอกที่ถูกผลิตไว้ในท้องตลาดซึ่งมีหลายตัวเลือก เครนชนิดนี้ถือเป็นเครนไฟฟ้าที่ได้รับความนิยมใช้กันมากที่สุดสำหรับงานอุตสาหกรรมหนัก เพราะโครงสร้างตัวเครนมีน้ำหนักมากจึงค่อนข้างเป็นภาระหนักสำหรับโครงสร้างทางวิ่ง และราคาสูงกว่าชนิดเครนไม่มีขา

ลิฟท์โรงงาน ลิฟท์ขนของ ลิฟท์กึ่งโดยสาร

ลิฟท์ขนของ Goods Lift ใช้ในการบรรทุกและขนถ่ายสินค้าขึ้น – ลงโดยใช้ระบบกึ่งอัตโนมัติ ได้แก่ ระบบรอกไฟฟ้า หรือระบบห้องเครื่องต้นกำลัง หรือระบบกว้าน ควบคุมให้สามารถจอดรับส่งได้ทุกชั้นตามกำหนด มีอุปกรณ์ล็อกรางป้องกันเพื่อไม่ให้กระเช้าตกกระแทกพื้น ในกรณีสลิงหรือโซ่ขาด หรือเมื่อบรรทุกน้ำหนักเกินจะมีสัญญาณเตือน และมีระบบป้องกันถ้าประตูบานใดบานหนึ่งปิดไม่สนิทลิฟท์จะไม่ทำงาน ส่วนใหญ่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ

ลิฟท์กึ่งโดยสาร Passenger Lift  ใช้ในการบรรทุกและขนถ่ายสินค้าเช่นเดียวกันกับลิฟท์ขนของ แต่ลิฟท์นิดนี้สามารถให้คนใช้งานโดยสารลิฟท์ไปพร้อมกัน ลิฟท์จะถูกออกแบบมาเพื่อขนส่งสินค้าและวัสดุภายในอาคารหรือโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งแตกต่างจากลิฟต์โดยสารทั่วไป ลิฟต์บรรทุกสินค้าได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมเพื่อรองรับน้ำหนักบรรทุกที่หนักกว่า ทำให้เหมาะสำหรับการเคลื่อนย้ายสิ่งของ อุปกรณ์ และสินค้าขนาดใหญ่ ลิฟต์เหล่านี้ติดตั้งกลไกที่แข็งแรง เช่น แท่นเสริม ประตูสำหรับงานหนัก และระบบควบคุมขั้นสูง เพื่อให้มั่นใจถึงการเคลื่อนย้ายสินค้าอย่างปลอดภัย มีประสิทธิภาพ

สอบถามสินค้าและบริการ