บทความ

ปัญหาคานเครนแอ่นตัวเมื่อยกเต็มโหลดของ SWL (ค่าน้ำหนักยกที่ปลอดภัย) สาเหตุเพราะอะไร?

ปัญหาคานเครนแอ่นตัวเมื่อยกเต็มโหลดของ SWL (ค่าน้ำหนักยกที่ปลอดภัย) สาเหตุเพราะอะไร?

ปัญหาคานเครนแอ่นตัวเมื่อยกเต็มโหลดของ SWL (ค่าน้ำหนักยกที่ปลอดภัย) ต้องย้อนกลับไปดูตั้งแต่การคำนวณออกแบบเครนตัวนี้นะว่า ใช้ค่าความแอ่นตัวอ้างอิงมาตรฐานอะไร

รอกไฟฟ้า 1 สปีด 2 สปีด คืออะไรแตกต่างกันอย่างไร จะเลือกแบบไหน

รอกไฟฟ้า 1 สปีด 2 สปีด คืออะไรแตกต่างกันอย่างไร จะเลือกแบบไหน

รอก 1 สปีด คือ รอกที่ควบคุมด้วยมอเตอร์ที่มีความเร็วอัตราเดียว ถ้าความเร็วมอเตอร์รอบต่ำก็ช้า รอบสูงก็เร็ว จะไม่สามารถลดความเร็วเพื่อประคองชิ้นงานขณะยกขึ้นหริอยกลงวางให้นิ่มนวลได้ ..

ขอบเขตและคุณสมบัติวิศวกรรับรองเครนหรือปั้นจั่นมีอะไรบ้าง

ขอบเขตและคุณสมบัติวิศวกรรับรองเครนหรือปั้นจั่นมีอะไรบ้าง

ปั้นจั่นถือเป็นเครื่องจักรประเภทเครื่องกลควบคุมที่ต้องมีวิศวกรที่ใบประกอบวิชาชีพรับรองตามประเภทงานและขอบเขตพิกัดของปั้นจั่น ซึ่งวิศวกรจำเป็นต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญ

ผู้ใช้งานเครนหรือปั้นจั่นทุกประเภทต้องผ่านการฝึกอบรมตามกฎหมายกำหนด
|

ผู้ใช้งานเครนหรือปั้นจั่นทุกประเภทต้องผ่านการฝึกอบรมตามกฎหมายกำหนด

กระทรวงแรงงานจึงออกกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2552 และออกประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

สรุปรวมกฎหมายเกี่ยวกับเครนหรือปั้นจั่นฉบับอัพเดท ที่ทุกคนควรทราบ

สรุปรวมกฎหมายเกี่ยวกับเครนหรือปั้นจั่นฉบับอัพเดท ที่ทุกคนควรทราบ

กฎกระทรวงแรงงาน  กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2564 

สลิงรอก: สาเหตุ ทำไม? สลิงถึงเสียหายจากการใช้งาน

สลิงรอก: สาเหตุ ทำไม? สลิงถึงเสียหายจากการใช้งาน

การเลือกสลิงไม่ตรงสเป็คจะส่งผลต่อการใช้งานที่สลิงอาจเสื่อมสภาพเร็วก่อนกำหนด หรือใช้งานได้ไม่นานก็ขาด หรือเป็นสาเหตุให้ดรัมและโรปไกด์เสีย

การเลือกใช้สลิง ให้ตรงสเป็ครอก
|

การเลือกใช้สลิง ให้ตรงสเป็ครอก

สลิงรอก ยังคงเป็นปัญหาที่มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับ “การเลือกใช้สลิงให้ตรงสเป็ครอก” ส่วนใหญ่มักใช้เท่าที่ร้านมีขาย มีแบบไหนก็ใช้แบบนั้น แต่ที่จริงเราต้องเลือกให้ถูกต้อง

ลิฟท์ในงานอุตสาหกรรมเลือกแบบไหนดี: ลิฟท์ขนของ ลิฟท์บรรทุกสินค้า ลิฟท์บรรทุกกึ่งโดยสาร
|

ลิฟท์ในงานอุตสาหกรรมเลือกแบบไหนดี: ลิฟท์ขนของ ลิฟท์บรรทุกสินค้า ลิฟท์บรรทุกกึ่งโดยสาร

การเลือกใช้ลิฟท์ที่เหมาะสมสำหรับโรงงานของคุณมีความสำคัญมาก ไม่ว่าจะเป็นการขนส่งวัตถุดิบหรือสินค้าสำเร็จรูป ลิฟท์ที่มีการออกแบบที่ดีและมืออาชีพจะช่วยลดปัญห

เครนรางเบา (Light Crane) หรือเครนชนิดราง KBK มีจุดเด่นอย่างไร?
|

เครนรางเบา (Light Crane) หรือเครนชนิดราง KBK มีจุดเด่นอย่างไร?

เครนรางเบา (Light Crane) เป็นระบบรางสำเร็จรูปสามารถถอดประกอบได้ตามความต้องการ

การออกแบบและติดตั้งเครนเหนือศีรษะชนิดขาสูงหรือเครนสนาม Gantry Crane อย่างปลอดภัย
|

การออกแบบและติดตั้งเครนเหนือศีรษะชนิดขาสูงหรือเครนสนาม Gantry Crane อย่างปลอดภัย

Gantry Crane ต้องใช้ความเชี่ยวชาญและพิถีพิถันในการออกแบบและติดตั้งค่อนข้างสูง เนื่องจากเครนประเภทนี้ออกแบบมาเพื่อใช้งานยกน้ำหนักมากที่ไม่มีโครงสร้างอาคารมารอง

การติดตั้งและเลือกใช้เครนโรงงานชนิดแขนยื่น (Jib Crane)
|

การติดตั้งและเลือกใช้เครนโรงงานชนิดแขนยื่น (Jib Crane)

เครนโรงงานชนิดแขนยื่น (Jib Crane) มีหลายรูปแบบการติดตั้งที่สามารถใช้งานตามความต้องการและความเหมาะสมของแต่ละงานและสถานที่

รอกไฟฟ้า เลือกอย่างไร? ให้เหมาะกับการใช้งาน ไม่มีปัญหาจุกจิกในระยะยาว
| |

รอกไฟฟ้า เลือกอย่างไร? ให้เหมาะกับการใช้งาน ไม่มีปัญหาจุกจิกในระยะยาว

การเลือกรอกไฟฟ้ามาใช้งาน คนไทยส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจมาตรฐานกรุ๊ปของรอกที่ผู้ผลิตอ้างอิงตามมาตรฐานกลางของสมาพันธ์ผู้ผลิตรอกไฟฟ้าแห่งยุโรป หรือ FEM

End of content

End of content