รอกโซ่ไฟฟ้า

Electric Chain Hoist

รอกโซ่ไฟฟ้า  Electric Chain Hoist หลักการทำงานหมือนกันกับรอกโซ่แบบมือสาวแต่จะแตกต่างกันตรงที่ รอกโซ่ไฟฟ้าใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูงในการหมุนเฟืองที่ใช้ในการยกของแทนการใช้แรงงานมนุษย์ในการหมุน โดยตัวมอเตอร์นั้นจะถูกต่อเข้ากับระบบเกียร์ของรอก และสามารถหมุนกลับทางได้เพื่อทำการยกหรือวางของ
รอกโซ่ไฟฟ้ารุ่นที่จำหน่าย

รอกโซ่ไฟฟ้า ยูเล็กซ์ (Uelex)

รอกโซ่ไฟฟ้ายี่ห้อ ยูเล็กซ์ Uelex ผลิตในประเทศไต้หวันภายใต้มาตรฐานญี่ปุ่น ใช้วัสดุคุณภาพสูง มีความอึดและทนทาน เหมาะกับการใช้งานในทุกอุตสาหกรรม มีหลายรุ่นให้เลือกขึ้นอยู่กับภาระการใช้งานและฟังก์ชั่นการทำงานของระบบความปลอดภัย รอกมีขนาดกำลังยกเริ่มต้นที่  0.5  Ton –  30 Ton กระแสไฟรองรับ 220V กับ 380V และแรงดันไฟ 48V

ชุดขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้า

ชุดขับเคลื่อนมอเตอร์ ยี่ห้อ ยูเล็กซ์ Uelex ผลิตในประเทศไต้หวันภายใต้มาตรฐานญี่ปุ่น ใช้วัสดุคุณภาพสูง มีความอึดและทนทาน เหมาะกับการใช้งานในทุกอุตสาหกรรม มีหลายรุ่นให้เลือกขึ้นอยู่กับภาระการใช้งานและฟังก์ชั่นการทำงานของระบบความปลอดภัย ชุดขับมีขนาดกำลังยกเริ่มต้นที่  0.5  Ton –  30 Ton กระแสไฟรองรับ 220V กับ 380V และแรงดันไฟ 48V

Electric Chain Hoist (Hook Suspension Type)

รอกโซ่ไฟฟ้า แบล็คแบร์ (Black Bear)

รอกโซ่ไฟฟ้ายี่ห้อ แบล็คแบร์ Black Bear ทีใช้กันอย่างแพร่หลายในทุกกลุ่ม รอกถูกผลิตในประเทศไต้หวันภายใต้มาตรฐานญี่ปุ่น ใช้วัสดุคุณภาพสูง มีความอึดและทนทาน เหมาะกับการใช้งานในทุกอุตสาหกรรม มีหลายรุ่นให้เลือกขึ้นอยู่กับภาระและลักษณะการใช้งานและฟังก์ชั่นการทำงานของระบบความปลอดภัย รอกมีขนาดกำลังยกเริ่มต้นที่  0.5  Ton –  30 Ton กระแสไฟรองรับ 220V กับ 380V และแรงดันไฟ 48V

ชุดขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้า

ชุดขับเคลื่อนมอเตอร์ ยี่ห้อ แบล็คแบร์ Black Bear ทีใช้กันอย่างแพร่หลายในทุกกลุ่ม รอกถูกผลิตในประเทศไต้หวันภายใต้มาตรฐานญี่ปุ่น ใช้วัสดุคุณภาพสูง มีความอึดและทนทาน เหมาะกับการใช้งานในทุกอุตสาหกรรม มีหลายรุ่นให้เลือกขึ้นอยู่กับภาระและลักษณะการใช้งานและฟังก์ชั่นการทำงานของระบบความปลอดภัย รอกมีขนาดกำลังยกเริ่มต้นที่  0.5  Ton –  30 Ton กระแสไฟรองรับ 220V กับ 380V และแรงดันไฟ 48V

รอกโซ่ไฟฟ้าใช้งานสะดวก และทำงานได้รวดเร็วกว่า
แต่ต้องใช้กระแสไฟฟ้าในการยกและวางสิ่งของ

สอบถามสินค้าและบริการ