การเลือกใช้เครนโรงงานเหนือศีรษะชนิดรางเดี่ยว (Monorail Crane) ในพื้นที่จำกัด

เครนโรงงานเหนือศีรษะชนิดรางเดี่ยว (Monorail Crane) เป็นเครนชนิดหนึ่งที่มีโครงสร้างหลักเป็นรางเดี่ยวที่ยึดติดกับโครงสร้างอาคารหรือโครงสร้างอื่นๆ เครนชนิดนี้เหมาะสำหรับการใช้งานในพื้นที่จำกัด เช่น โรงงานที่มีพื้นที่จำกัด หรือพื้นที่ที่มีความสูงจำกัด เครนชนิดนี้สามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างอิสระในแนวเดียวกับราง และสามารถยกของได้ในแนวตั้งฉากกับราง

เครนโรงงานเหนือศีรษะชนิดรางเดี่ยวมีข้อดีหลายประการ

  • มีโครงสร้างที่เรียบง่ายและน้ำหนักเบา ทำให้ติดตั้งได้ง่ายและรวดเร็ว สามารถออกแบบให้โค้งหรือดัดเป็นวงกลมได้
  • มีความคล่องตัวสูง สามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างอิสระในแนวเดียวกับรางทั้งทางตรงและทางโค้ง
  • สามารถยกของได้ในแนวตั้งฉากกับราง ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานในพื้นที่จำกัด
  • มีความปลอดภัยสูง เนื่องจากมีระบบป้องกันการตกหล่นและระบบป้องกันการชน

ข้อแนะนำในการเลือกรอกให้เหมาะสมกับเครนชนิดรางเดี่ยว

  • กรณีเครนชนิดรางเดี่ยวแบบรางตรง สามารถออกแบบใช้งานได้กับรอกทุกชนิด โดยต้องคำนึงถึงระยะหน้ากว้างของขนาดราง Beam ให้เหมาะสมหากขนาดโครงสร้างคานใช้ Beam ขนาดหน้ากว้างน้อยระหว่าง 75-150 มิลลิเมตร ควรเลือกรอกที่มีขนาดชุดขับเคลื่อนใต้รางที่รองรับ เช่น รอกโซ่ไฟฟ้า หรือรอกไฟฟ้ารุ่นมาตรฐาน Standard Headroom เป็นต้น
  • กรณีเครนชนิดรางเดี่ยวแบบรางโค้ง สามารถออกแบบใช้งานได้ในพื้นที่ที่ต้องการเลี้ยวโค้ง แต่รัศมีวงกว้างของทางโค้ง [Radian] ที่ดีจะต้องเป็นตามที่ผู้ผลิตรอกกำหนด เช่น รอกโซ่ไฟฟ้า 1 ตัน รัศมีวงกว้างของทางโค้งที่ผู้ผลิตกำหนดให้ใช้ได้ เท่ากับ 800 มิลลิเมตร ก็ต้องออกแบบรางโค้งให้มีรัศมีวงกว้างไม่น้อยกว่าที่กำหนดเพื่อให้ชุดล้อขับของล้อสามารถวิ่งผ่านทางเลี้ยวนี้ไปได้โดยไม่ติดขัด
  • รอกโซ่สำหรับการใช้งานกรณีเครนชนิดรางโค้ง ถ้าเลือกใช้รอกโซ่ ควรเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่รองรับและไม่แนะนำรุ่นที่ออกแบบใช้ล้อประคอง เนื่องจากล้อประคองมักสร้างปัญหาวิ่งสะดุดติดขัดกับไส้ Beam
  • รอกสลิงสำหรับการใช้งานกรณีเครนชนิดรางโค้ง ถ้าเลือกใช้รอกสลิง ถ้ากรณีขนาดรางกว้างกว่า 150 มิลลิเมตร ควรเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่รองรับอย่างรอกสลิงชนิด Standard Headroom ที่มีลักษณะของชุดล้อสำหรับวิ่งทางโค้งได้ดี [Ratation for Curve] ไม่แนะนำรุ่น Low Headroom เนื่องจากชุดล้อที่จับใต้บีมมีระยะน้อยจะสร้างปัญหาความสมดุลขณะวิ่งบนรางในเวลาต่อมา

การเลือกใช้เครนโรงงานเหนือศีรษะชนิดรางเดี่ยวอาจต้องใช้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบและติดตั้งเครนเพื่อให้มั่นใจว่าระบบที่คุณเลือกเหมาะสมสำหรับความต้องการของคุณและปลอดภัยสำหรับการใช้งาน

Similar Posts