การออกแบบและเลือกใช้เครนโรงงานชนิดคานเดี่ยว (Single Girder Overhead Crane) 

ทำไมเครนโรงงานชนิดคานเดี่ยวถึงมีความนิยมมากขนาดนี้? โรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่นิยมใช้เครนชนิดคานเดี่ยว (Single Girder Overhead Crane) กันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากเครนชนิดนี้ถูกออกแบบให้เหมาะสำหรับงานอุตสาหกรรมที่ยกน้ำหนักสูงสุดไม่เกิน 12.5 ตัน ระยะความกว้างของคานไม่เกิน 30 เมตร เนื่องจากการแขวนตัวของรอกจะยึดห้อยจับที่ใต้คานบริเวณปีกคาน โดยมีชุดล้อขับเลื่อนไปมา ถ้าพิกัดน้ำหนักเกินกว่านี้ควรเลือกใช้เครนชนิดคานคู่ ( Double Girder Overhead Crane) จะมีความปลอดภัยและแข็งแรงกว่าแต่ราคาย่อมสูงขึ้น

การออกแบบเครนโรงงานชนิดคานดี่ยว (Single Girder Overhead Crane) ควรพิจารณาหลายปัจจัย ดังนี้

  • การกำหนดน้ำหนักของวัสดุหรือสิ่งของที่จะยก: ต้องกำหนดน้ำหนักที่ต้องการยกสำหรับเครนคานเดี่ยวน้ำหนักยกไม่ควรเกิน 12.5 เมตร และระยะทางที่ต้องการเคลื่อนย้ายของหนัก ความกว้าของคานเครนไม่ควรเกิน 30 เมตร ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงน้ำหนักและแรงกระทำที่เครนต้องรับผิดชอบ รวมถึงระยะการขนย้ายและความเร็วที่ต้องการ
  • ความสูงของการยกและการเคลื่อนที่แนวดิ่ง ต้องกำหนดระยะยกสูงในแนวดิ่งที่ต้องการ ข้อมูลมีความจำเป็นอย่างมาก
  • สภาพอาคารและสิ่งแวดล้อมในโรงงาน: ต้องพิจารณาพื้นที่และโครงสร้างอาคารหรือโรงงานที่สามารถติดตั้งเครนได้ รวมถึงพิจารณาสภาพแวดล้อมในโรงงาน เช่น อุณหภูมิ, ความชื้น, สารเคมี และอื่น ๆ ที่อาจมีผลต่อวัสดุและโครงสร้างของเครน
  • ระบบล้อเคลื่อนที่: ต้องเลือกระบบล้อที่เหมาะสมสำหรับการใช้งาน เช่น ล้อเคลื่อนที่บนคานหรือล้อเคลื่อนที่บนราง
  • ระบบขับเคลื่อน: ต้องเลือกระบบขับเคลื่อนที่เหมาะสม เช่น มอเตอร์ไฟฟ้าหรือระบบลมนิวเมติก
  • ความปลอดภัย: ต้องพิจารณาการออกแบบเครนให้มีระบบความปลอดภัยที่เพียงพอ เช่น ระบบห้ามเกินน้ำหนัก (overload protection) และระบบห้ามชน (collision avoidance system) เป็นต้น
  • ความสูงของการยกและการเคลื่อนที่แนวดิ่ง ต้องกำหนดระยะยกสูงในแนวดิ่งที่ต้องการ ข้อมูลมีความจำเป็นอย่างมาก
  • สภาพอาคารและสิ่งแวดล้อมในโรงงาน: ต้องพิจารณาพื้นที่และโครงสร้างอาคารหรือโรงงานที่สามารถติดตั้งเครนได้ รวมถึงพิจารณาสภาพแวดล้อมในโรงงาน เช่น อุณหภูมิ, ความชื้น, สารเคมี และอื่น ๆ ที่อาจมีผลต่อวัสดุและโครงสร้างของเครน

ในการเลือกใช้เครนโรงงานชนิดคานเดี่ยว อย่าลืมที่จะเลือกผู้ผลิตและจำหน่ายที่มีประสบการณ์และความเชื่อถือได้ ด้วยความน่าเชื่อถือที่มาพร้อมกับการให้บริการหลังการขาย นี่คือการเติมเต็มความมั่นใจและความสะดวกสบายสำหรับคุณ

Similar Posts