เครนรางเบา (Light Crane) หรือเครนชนิดราง KBK มีจุดเด่นอย่างไร?

เครนรางเบา (Light Crane) หรือเครนชนิดราง KBK เป็นระบบรางสำเร็จรูปสามารถถอดประกอบได้ตามความต้องการ เหมาะสำหรับการใช้ในงานยกเคลื่อนย้ายวัสดุและสินค้าในพื้นที่งานที่เข้าถึงยากหรือมีลักษณะเป็นสถานีปฏิบัติงาน (Work Station) ที่ใช้กำลังคนเลื่อนรางได้โดยง่าย ซึ่งระบบราง KBK เป็นหนึ่งในระบบรางที่มีความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับแต่งสูง ทำให้มันเหมาะสำหรับงานต่าง ๆ ด้วยจุดเด่น ดังนี้

  • การติดตั้งที่ง่ายรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เครนรางเบาหรือเครนชนิดราง KBK เป็นรางสำเร็จรูปที่ถูกออกแบบให้สามารถนำมาประกอบตามการใช้งานที่ต้องการได้ง่ายและรวดเร็ว ปรับแต่งความยาวและความสูงได้สะดวก
  • ระดับความสูงน้อยและปลอดภัย ส่วนใหญ่รางประเภทนี้สามารถรองรับพิกัดน้ำหนักสูงสุดได้ไม่เกิน 2 ตัน ความสูงมักไม่เกิน 3-4 เมตร และสามารถใช้กำลังคนเลื่อนรางชนิดนี้ภายในบริเวณงานได้อย่างปลอดภัย
  • ความทนทานต่อการใช้งานในระยะยาว จุดเด่นของเครนรางเบาหรือเครนชนิดราง KBK ก็คือ มีความทนทานต่อการใช้งานอย่างมาก เพราะถูกออกแบบมาให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมของงานและสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง ทำให้การลงทุนในเครนชนิดนี้เป็นไปอย่างมีคุณค่า

การเลือกใช้งานเครนรางเบา (Light Crane) หรือเครนชนิดราง KBK ควรทราบถึงคุณสมบัติและความสามารถของเครนชนิดนี้ให้ดีก่อนเริ่มต้นใช้งาน แนะนำให้เลือกใช้เครนที่มีความปลอดภัยในการใช้งานสูง และคุณภาพดีเพื่อให้การทำงานของคุณสะดวกสบาย

Similar Posts