ติดต่อเรา

สอบถามสินค้าและบริการ

บริษัท โททัล เมคคานิค จำกัด

9/18 หมู่ 3 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร
จ.สมุทรสาคร 74000
โทร : 034-406579-80, 034-458-024
อีเมล์ : contact@ttmcrane.com

ติดตามเรา

บริษัท โทรทัน เมคคานิค จำกัด

516 หมู่ 6 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี 20110
โทร : 038-339-265
อีเมล์ : contact@ttmcrane.com

ติดตามเรา

คำถามที่พบบ่อย

เราแบ่งพื้นที่ให้บริการเพื่อสะดวกแก่ลูกค้า โดยเขตการขายของบริษัท โททัล เมคคานิค จำกัด ได้แก่ 

 • กรุงเทพฯ และปริมณฑล (รวมฉะเชิงเทรา พื้นที่ติดต่อกรุงเทพฯ ตั้งแต่สุวินทวงศ์ บางนา ก่อนถึงนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์
 • ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันตก และภาคใต้

เขตการขายของบริษัท ไทรทัน เมคคานิค จำกัด ได้แก่

 • เขตภาคตะวันออก และภาคอีสาน
 • ฉะเชิงเทรายกเว้นพื้นที่ติดกับกรุงเทพ ตั้งแต่สุวินทวงศ์ บางนา ก่อนถึงนิคมเวลโกรว์
 • ลูกค้าที่อยู่นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ทั้งหมด

หมายเหตุ : การแบ่งเขตการขายมีผลทางด้านขาย และการให้บริการของฝ่ายขายเท่านั้น ไม่มีผลต่อฝ่ายช่างที่พร้อมให้บริการทั่วประเทศ

ซ่อมเครนยี่ห้อไหน ก็เอาอยู่ ดูแลคุณ 24 ชั่วโมง เราพร้อมดูแลคุณโดยผู้เชี่ยวชาญและทีมงานมืออาชีพ ช่วยคุณซ่อมเครน จัดการได้ทุกปัญหา

 • ไม่เรียกเก็บค่าบริการก่อนจะเจอสาเหตุ
 • ค่าบริการเหมาจ่ายเป็นครั้งทุกอาการ
 • รวมค่าเดินทาง แรงงาน ไม่รวมอะไหล่
 • มีอะไหล่และสินค้าใน Stock พร้อมส่ง
 • รับประกันงานซ่อม 3/6/12 เดือน

**ราคาเริ่มต้น 2,500 บาท ต่อครั้ง ในการให้บริการเวลาทำการปกติ ขึ้นอยู่กับลักษณะหน้างานและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

 • ตรวจ ทดสอบกว่า 100 รายการ
 • พบปัญหาแก้ไขเบื้องต้นให้ทันที
 • เปลี่ยนอะไหล่ลูกค้าระหว่าง PM
 • อุปกรณ์ไฟฟ้า สลิงแทนที่ชำรุด
 • รวมในค่าตรวจแล้ว ไม่จ่ายเพิ่ม
 • มุ่งป้องกันเครนเสียกะทันหัน

ราคาเริ่มต้น 5,000 บาท ต่อครั้ง จำนวนเครน 2-4 ตัว*

ขึ้นอยู่กับลักษณะหน้างานและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

 • มีวิศวกรเครื่องกลประจำบริษัทฯ
 • ขึ้นทะเบียนผู้ตรวจปั้นจั่นมาตรา 11
 • มีทีมช่างที่ผ่านการอบรมตามกฎหมาย
 • เราไม่ใช้ Outsource หรือ Freelance
 • เอกสารรับรองนามบริษัทฯ มาตรา 11
 • ไม่ใช่การรับรองในนามบุคคลมาตรา 9
 • ได้รับเอกสาร ปจ.1 และเอกสารทดสอบ

กองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประกาศกฎหมายมีผลบังคับใช้วันที่ 30 มีนาคม 2564 โดยกำหนดว่า ผู้ให้บริการด้านความปลอดภัยในการตรวจวัด ตรวจสอบ ทดสอบ รับรอง ประเมินความเสี่ยง จัดฝึกอบรม หรือให้คำปรึกษา ต้องขึ้นทะเบียนตามประเภทของผู้ให้บริการ

 • 1.ประเภทบุคคลธรรมดา ตามมาตรา 9 ระบุวา บุคคลใดประสงค์จะให้บริการในการตรวจวัด ตรวจสอบ……..จะต้องขึ้นทะเบียนต่อสำนักความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดการแและคุ้มครองแรงงาน คุณสมบัติของผู้ขอขึ้นทะเบียน การขึ้นทะเบียน การออกใบแทนการขึ้นทะเบียน การเพิกถอน ทะเบียนการกำหดค่าบริการ และวิธีการให้บริการตามวรรคหนึ่ง ให้เป้นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง
 • 2.ประเภทนิติบุคคล ตามมาตรา 11 ระบุว่า นิติบุคคลใดประสงค์จะให้บริการในการตรวจวัด ตรวจสอบ……..จะต้องได้รับใบอนุญาตจากอธิบดี คุณสมบัติของผู้ขอขึ้นทะเบียน การขึ้นทะเบียน การออกใบแทนการขึ้นทะเบียน การเพิกถอน ทะเบียนการกำหดค่าบริการ และวิธีการให้บริการตามวรรคหนึ่ง ให้เป้นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง

บริษัท โททัล เมคคานิค จำกัด และ บริษัท ไทรทัน เมคคานิค จำกัด ขึ้นทะเบียนวิศวกรเครื่องกลในนามนิติบุคคลตามมาตรา 11 เรียบร้อยแล้ว

 • รายงานตรวจสอบ Inspection PM
 • รายงานทดสอบ Load Testing
 • เอกสารรับรอง ปจ.1 หรือ ปจ.2
 • ลงนาม Digital Signature ถูกกฎหมาย
 • ส่งผ่านอีเมล์เข้ารหัสเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์
 • ลูกค้าสามารถดาวน์โหลดซ้ำและไม่สูญหาย
 • สามารถนำไฟล์ไปตรวจลายเซ็นที่เว็บ ETDA

ส่งข้อความถึงเรา