ลิฟท์ในงานอุตสาหกรรมเลือกแบบไหนดี: ลิฟท์ขนของ ลิฟท์บรรทุกสินค้า ลิฟท์บรรทุกกึ่งโดยสาร

ลิฟท์ในงานอุตสาหกรรมเลือกแบบไหนดี: ลิฟท์ขนของ ลิฟท์บรรทุกสินค้า ลิฟท์บรรทุกกึ่งโดยสาร

ถ้าหากคุณเป็นนักธุรกิจ, เจ้าของโรงงาน, หรือผู้จัดการในองค์กรขนาดใหญ่ คุณจะรู้ว่าการเลือกใช้ลิฟท์ที่เหมาะสมสำหรับโรงงานของคุณมีความสำคัญมาก ไม่ว่าจะเป็นการขนส่งวัตถุดิบหรือสินค้าสำเร็จรูป ลิฟท์ที่มีการออกแบบที่ดีและมืออาชีพจะช่วยลดปัญหาในกระบวนการผลิต และเพิ่มประสิทธิภาพของงานให้กับโรงงานของคุณอย่างมากขึ้น

 • ลิฟท์ขนของหรือลิฟท์บรรทุกสินค้า ระบบลิฟท์ขนของหรือลิฟท์บรรทุกสินค้าเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการย้ายและขนส่งสินค้าหรือของในสถานที่ต่าง ๆ โดยปกติมีลักษณะเหมือนลิฟท์ทั่วไปแต่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มความประสิทธิภาพในการขนของ ซึ่งจะสามารถรับน้ำหนักได้มากกว่าลิฟท์โดยสาร พิกัดน้ำหนักยกของลิฟท์ขนของหรือลิฟท์บรรทุกสินค้าในท้องตลาดที่พบส่วนใหญ่สูงสุดไม่เกิน 10 ตัน จำนวนชั้นเริ่มที่ 2 ชั้นโดยมีความสูงของปล่องลิฟท์เท่าความสูงของอาคารโรงงาน หากพิกัดเกินกว่านี้อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับโครงสร้างเสาประคองและกระเช้าลิฟท์ที่ค่อนข้างใหญ่
 • ลิฟท์บรรทุกกึ่งโดยสาร ระบบลิฟท์ขนของหรือลิฟท์บรรทุกสินค้าเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการย้ายและขนส่งสินค้าหรือของในสถานที่ต่าง ๆ โดยปกติมีลักษณะเหมือนลิฟท์โดยสารทั่วไป แต่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มความประสิทธิภาพในการขนของและสามารถโดยสารร่วมกัน ซึ่งจะสามารถรับน้ำหนักได้มากกว่าลิฟท์โดยสาร พิกัดน้ำหนักยกของลิฟท์บรรทุกกึ่งโดยสารอยู่ที่ 1-3 ตัน จำนวนชั้นเริ่มที่ 2 ชั้นโดยมีความสูงของปล่องลิฟท์เท่าความสูงของอาคารโรงงาน ลิฟท์ประเภทนี้จะต้องมีระบบความปลอดภัยเสมือนลิฟท์โดยสาร

การออกแบบและติดตั้งลิฟท์ขนของในปัจจุบัน ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นอันดับแรก เนื่องจากลิฟท์ถือเป็นเครื่องจักรที่สามารถก่อให้เกิดอันตรายรุนแรง ฉะนั้นจึงต้องมีระบบเซฟตี้และอุปกรณ์ป้องกันอันตรายต่อการใช้งาน โดยเราสามารถแยกระบบลิฟท์ได้ตามชนิดเครื่องต้นกำลังที่นำมาใช้ดึงกระเช้าลิฟท์

 • ลิฟท์ขนของที่ใช้ระบบไฮดรอลิก (Hydraulic Lift) เป็นเครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อช่วยในการยกและขนสิ่งของที่มีน้ำหนักหนัก ซึ่งเครื่องมือแบบนี้มาพร้อมกับระบบไฮโดรลิก  ภายในกระบอกจะบรรจุสารของเหลวอยู่ โดยมีมอเตอร์ใช้ในการปรับระดับความสูงขึ้นลงได้ตามที่ต้องการ แต่ลิฟท์ประเภทนี้มีข้อจำกัดเนื่องจากอุปกรณ์กระบอกไฮดรอลิกมีขนาดใหญ่ ไม่เหมาะกับการยกในระยะสูงมาก หากยิ่งยกระยะสูงจะยิ่งทำให้ตัวมอเตอร์และลูกสูบที่ใช้ปั๊มรับภาระมากต่อเนื่องส่งผลประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์ลดลงรวดเร็ว
 • ลิฟท์ขนของที่ใช้ระบบที่มีเกียร์ (Gear-Driven Lift) เป็นลิฟท์ที่ใช้รอกสลิงไฟฟ้า รอกโซ่ไฟฟ้า รอกกว้านไฟฟ้า เป็นระบบต้นกำลังส่งกำลังจากเกียร์มอเตอร์ ซึ่งสามารถใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ สามารถรองรับพิกัดน้ำหนักและยกสูงได้สมดุลมากกว่ากว่าลิฟท์ระบบไฮโดรลิก แต่ลิฟท์ประเภทนี้มีความซับซ้อนและควรมีระบบเซฟตี้ป้องกันที่ปบอดภัย
 • ลิฟท์ขนของที่ใช้ระบบไม่มีเกียร์ (Gearless Lift) เป็นลิฟท์ขนของที่ใช้ระบบไม่มีเกียร์ คือ แทนที่จะใช้มอเตอร์แบบมีเกียร์ ซึ่งมอเตอร์เกียร์จะมีขนาดใหญ่และหนักกว่ามอเตอร์แบบไม่มีเกียร์มาก ทำให้ลิฟท์ขนของที่ใช้ระบบไม่มีเกียร์มีขนาดเล็กและเบากว่าลิฟท์ขนของที่ใช้ระบบมีเกียร์ นอกจากนี้ ลิฟท์ขนของที่ใช้ระบบไม่มีเกียร์ยังมีประสิทธิภาพสูงกว่าลิฟท์ขนของที่ใช้ระบบมีเกียร์อีกด้วย

ข้อดีของลิฟท์ขนของที่ใช้ระบบไม่มีเกียร์

ลิฟท์ขนของที่ใช้ระบบไม่มีเกียร์มีข้อดีหลายประการ ดังนี้

 • ขนาดเล็กและเบากว่าลิฟท์ขนของที่ใช้ระบบมีเกียร์
 • มีประสิทธิภาพสูงกว่าลิฟท์ขนของที่ใช้ระบบมีเกียร์
 • ไม่ต้องบำรุงรักษามากนัก
 • มีอายุการใช้งานยาวนาน
 • ปลอดภัยกว่าลิฟท์ขนของที่ใช้ระบบมีเกียร์

ข้อเสียของลิฟท์ขนของที่ใช้ระบบไม่มีเกียร์

 • ลิฟท์ขนของที่ใช้ระบบไม่มีเกียร์มีข้อเสียเพียงข้อเดียวคือราคาแพงกว่าลิฟท์ขนของที่ใช้ระบบมีเกียร์

การใช้งานลิฟท์ขนของที่ใช้ระบบไม่มีเกียร์ เหมาะสำหรับใช้งานในอาคารสูงที่มีพื้นที่จำกัด เช่น โรงแรม ห้างสรรพสินค้า คอนโดมิเนียมโรงงานอุตสาหกรรมและโกดังสินค้า หากคุณกำลังมองหาลิฟท์ขนของที่มีขนาดเล็ก เบา ประสิทธิภาพสูง ไม่ต้องบำรุงรักษามากนัก มีอายุการใช้งานยาวนาน และปลอดภัย ลิฟท์ขนของที่ใช้ระบบไม่มีเกียร์เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

Similar Posts