บริการของเรา

ศูนย์บริการมาตรฐาน ซ่อม บำรุง เครนโรงงาน
เราให้บริการปรึกษา ออกแบบ ติดตั้ง ดัดแปลงซ่อมด่วน 24 ชั่วโมง
ศูนย์บริการซ่อมอะไหล่ทุกชนิด ครบวงจร
เราให้บริการปรึกษา ออกแบบ ติดตั้ง ดัดแปลง
ซ่อมด่วน 24 ชั่วโมง ศูนย์บริการซ่อมอะไหล่ ครบวงจร

ตรวจสอบ (PM)

การตรวจสอบและซ่อมบำรุง คือ การตรวจสอบวัดค่าด้วยเครื่องวัดมาตรฐานและสังเกตอาการด้วยสายตาและฟังเสียง และการทดสอบการใช้งานเบื้องต้นเพื่อตรวจสอบสภาพความผิดปกติตามหัวข้อในเอกสารรายการตรวจสอบอะไหล่และชิ้นส่วนของอุปกรณ์ประมาณ 100 รายการ

ทันทีที่พบความผิดปกติหรือข้อบกพร่องที่สามารถแก้ไขได้ ทีมผู้ตรวจสอบจะดำเนินการแก้ไขเพื่อให้อุปกรณ์มีความสมบูรณ์และปลอดภัยต่อการใช้งาน อาทิ

 • การแก้ไขตัดต่อสายไฟหรือวงจรไฟฟ้า
 • การเปลี่ยนอะไหล่อิเล็คทรอนิกส์หรือไฟฟ้า
 • การเปลี่ยนอุปกรณ์ทดแทนอุปกรณ์เดิมที่ชำรุด เป็นต้น

ไม่รวมถึงงานติดตั้ง งานรื้อถอด-ประกอบ งานเปลี่ยนอะไหล่ที่ต้องใช้กำลังคนและเวลามากจนกระทบกับงานตรวจสอบและซ่อมบำรุง เช่น งานเปลี่ยนสลิงขนาดใหญ่และมีความยาว งานเปลี่ยนลูกปืนและล้อเครน งานโอเวอร์ฮอล์ งานเชื่อม เป็นต้น

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับหลังจากเสร็จสิ้นการตรวจสอบและซ่อมบำรุง

 • เอกสารรับรองความปลอดภัย (ปจ.1) โดยวิศวกรวิชาชีพ
 • รายงานตรวจสอบและซ่อมบำรุงเครน (Check List)
 • รายงานความเสียหาย สาเหตุ วิธีแก้ไข (Warning List)
 • การรับประกันงานตรวจสอบ (Warranty After Service)

ทดสอบน้ำหนัก (ป.จ.1)

ผลการทดสอบที่น่าเชื่อถือ ต้องมาจากวิธีการและอุปกรณ์เครื่องมือที่ได้มาตรฐานและมีความน่าเชื่อถือสูง

 • น้ำหนักจำลองทุกชนิดและอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบผ่านการสอบเทียบวัดและมีเอกสารรับรองถูกต้องได้มาตรฐาน สามารถใช้วัดผลที่เชื่อถือได้
 • ทีมวิศวกรและผู้ปฏิบัติงานผ่านการอบรมผู้บังคับปั้นจั่นครบทุกหลักสูตร สามารถขับเครนได้อย่างปลอดภัย และได้รับการอบรมการทดสอบน้ำหนักอย่างถูกต้องตามหลักวิศวกรรม
 • ทีมผู้ปฏิบัติงานมีทักษะในการตรวจสอบและซ่อมบำรุงสามารถแก้ไขปัญหาที่พบในการทดสอบน้ำหนักได้ทันที เช่น ปัญหาชุดควบคุมพิกัดน้ำหนักเกิน ปัญหาชุดควบคุมระบบตัดหรือหยุดการทำงานรอกและเครน เป็นต้น เพื่อให้เครนใช้งานได้ปกติ

งานซ่อมด่วน 24 ชั่วโมง

ทันทีที่พบความผิดปกติหรือข้อบกพร่อง ท่านสามารถเรียกใช้บริการได้ 24 ชั่วโมง โดยไม่ต้องนัดหมาย (รวมถึงงานรับประกัน)

 • ไม่เรียกเก็บค่าบริการก่อนจนกว่าหาสาเหตุได้
 • ค่าบริการเหมาจ่ายเป็นครั้ง ไม่ว่าซ่อมกี่รายการ
 • รวมค่าแรง ค่าเดินทาง วัสดุสิ้นเปลือง
 • มีอะไหล่และสินค้าใน Stock พร้อมบริการ
 • รับประกันงานซ่อมและติดตั้ง 3/6/12 เดือน

งานปรับปรุงแก้ไข

บริการทีมช่าง 24 ชั่วโมง ถึงหน้าไซต์งาน

 • 24hrs/7days มีทีมช่างบริการยี่สิบสี่ชั่วโมง
 • SWIFT & READY รวดเร็วและพร้อมบริการ
 • SAFETY REALIZED ใส่ใจความปลอดภัย
 • FULL QUIPPED อุปกรณ์เครื่องมือครบครัน
 • PART SORCE แหล่งจัดหาอะไหล่ครบวงจร

ติดต่อบริการ