รอกสลิงไฟฟ้า

10 ขั้นตอนง่ายๆ เลือกสเป็คเครนให้ตรงตามความต้องการ
| | | |

10 ขั้นตอนง่ายๆ เลือกสเป็คเครนให้ตรงตามความต้องการ

10 ขั้นตอนง่ายๆในการเลือกสเป็คเครนให้ตรงตามความต้องการ ได้แก่ 1)วิเคราะห์ภาระงาน 2)กำหนดความสูงระยะยก 3)กำหนดชนิดความเร็วการยก 4)กำหนดระยะความกว้างของคานเครน

End of content

End of content