TTM CRANE

Triton Mechanic Co.,Ltd.
& Total Mechanic Co.,Ltd.

TTM CRANE ผู้เชี่ยวชาญด้านรอก และเครนโรงงาน ลิฟต์ขนสินค้า ลิฟต์โดยสาร
ในโรงงานอุตสาหกรรม ศูนย์บริการซ่อมอะไหล่ครบวงจร มานานกว่า 20 ปี

เราดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับรอกและเครนชนิดอยู่กับที่ รวมถึงลิฟต์ขนสินค้า ลิฟต์โดยสารในโรงงาน
บริการผลิต ติดตั้ง ให้คำปรึกษาและให้บริการรอก เครนโรงงานทุกชนิด ทุกยี่ห้อ ครบวงจร
ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO คุณภาพ 9001:2015
สิ่งแวดล้อม 14001:2015 ความปลอดภัยและชีวอนามัย 45001:2018
เราดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับรอกและเครนชนิดอยู่กับที่ รวมถึงลิฟต์ขนสินค้า ลิฟต์โดยสารในโรงงาน
บริการผลิต ติดตั้ง ให้คำปรึกษาและให้บริการรอก เครนโรงงานทุกชนิด ทุกยี่ห้อ ครบวงจร
รับรองมาตรฐาน ISO คุณภาพ 9001:2015 สิ่งแวดล้อม 14001:2015 ความปลอดภัยและชีวอนามัย 45001:2018

บริการครบวงจร

บริหารและอบรมโดยทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านเครนโรงงานที่มีประสบการณ์สูง

ให้คำปรึกษา

ออกแบบ ติดตั้งรอก เครน
และลิฟต์ในโรงงานอุตสาหกรรม

บริการ 24 ชั่วโมง

ทีมช่างเคลื่อนที่บริการซ่อมด่วนฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง

ออกใบรับรอง ปจ.1

บริการทดสอบน้ำหนักเครน
และออกใบรับรอง ปจ.1

บริการหลังการขาย

ประกอบ ย้าย ดัดแปลงรอก ปั้นจั่น เครน อะไหล่ทุกชนิด

หลักสูตรยอดเยี่ยม

อบรมการใช้เครนชนิดต่างๆ
ตามกฎหมายกำหนด

รีโมทไร้สาย

รีโมทควบคุมไร้สาย สัญญาณ
แสง เสียง อุปกรณ์ทุกชนิด

หลักสูตรตรวจซ่อมบำรุงเครน

อบรมผู้ใช้เครนโรงงาน

สินค้าของเรา

ผลิตภัณฑ์เครนโรงงาน
เครนโรงงาน
ผลิตภัณฑ์รอกโซ่มือสาว
รอกมือสาว
ผลิตภัณฑ์รอกโซ่ไฟฟ้า
รอกโซ่ไฟฟ้า
ผลิตภัณฑ์รอกสลิงไฟฟ้า
รอกสลิงไฟฟ้า

ใบรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม

บริษัท โททัล เมคคานิค จำกัด และ บริษัท ไทรทัน เมคคานิค จำกัด มีเป้าหมายมุ่งยกระดับเป็นศูนย์บริการมาตรฐานสากลด้านรอกและเครนอุตสาหกรรมที่ครบวงจรตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าเบ็ดเสร็จที่มีประสิทธิภาพสูงสุดอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การรับรองกระบวนการจัดการคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมระดับสากล ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 และ ISO 45001:2018

สอบถามสินค้าและบริการ

ความรู้และข่าวสาร

การดูแลรักษาเครน หรือปั้นจั่น

การดูแลเครนให้ใช้งานได้ยาวนาน (เครนโรงงาน)

เครนเป็นอุปกรณ์ช่วยยกและเคลื่อนย้ายของหนัก ด้วยการใช้งานที่ค่อนข้างหนักจึงเกิดการชำรุดเสียหาย การดูแลเครนให้มีอายุการใช้งานให้นานขึ้น แค่ทำตามขั้นตอนเหล่านี้
รู้จักสัญญานมือการใช้เครน

รู้จักสัญญาณมือผู้ปฏิบัติงานเครน

เพื่อลดข้อผิดพลาดและสร้างความปลอดภัยในระหว่างการทำงานที่เต็มไปด้วยเสียงรบกวนต่างๆ มากมาย เจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินและผู้บังคับเครนจึงต้องเรียนรู้สัญญาณมือเครนสากล
ส่วนประกอบของเครนโรงงาน

รู้จักส่วนประกอบของเครน เพื่อความปลอดภัยก่อนเกิดการชำรุด

เครนเป็นเครื่องจักรที่ทำงานทั้งวัน เมื่อไรที่เครนชำรุดย่อมเสียเวลาการซ่อมแซมนานถ้าหากไม่รู้ว่าสาเหตุเกิดจากส่วนประกอบส่วนไหนของเครน
รอกไฟฟ้า AC กับ รอกไฟฟ้า DC ต่างกันยังไง

ความแตกต่างระหว่างรอกไฟฟ้า AC และ รอกไฟฟ้า DC

รอกไฟฟ้า AC เป็นรอกที่เหมาะกับโรงงานและอุตสาหกรรมขนาดใหญ่สามารถทำงานทั้งวัน ในส่วนรอกไฟฟ้า DC เป็นรอกที่ใช้ไฟจากแบตเตอรี่รถยนต์ จึงไม่เหมาะกับการทำงานทั้งวัน

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยระหว่างการใช้เครนโรงงาน

เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานในระหว่างใช้เครนโรงงาน ควรจะต้องตระหนักถึงข้อควรระวังดังต่อไปนี้ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นในระหว่างการทำงาน
รอกโซ่ไฟฟ้า หรือรอกโซ่มือสาว

รอกโซ่ไฟฟ้าหรือรอกมือสาว เลือกแบบไหนให้คุ้มค่า

รอก (Hoist) อุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการยกและเคลื่อนย้ายสิ่งของ ที่ช่วยทุ่นแรง ประหยัดเวลา ควรเลือกใช้งานอย่างไร? ถึงจะเหมาะกับธุรกิจของคุณ
เครนโรงงาน มีกี่แบบ

เครนโรงงานมีกี่แบบ แบบไหนเหมาะสมกับธุรกิจเรา

เครนโรงงานที่ใช้ในอุตสาหกรรมและโรงงานต่างๆ นั้นมีหลากหลายประเภท และแต่ละประเภทก็มีรูปแบบการใช้งาน การรองรับน้ำหนักที่ต่างกัน ดังนี้

“บรรยากาศการทำงานที่ดีเป็นปัจจัยเอื้อให้เกิดทัศนคติเชิงบวกต่อการทำงาน
เป็นผลให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่ดี เมื่อองค์กรเกิดรากฐานที่มั่นคง
จะสามารถก้าวไปในเส้นทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง”