เครนโรงงานมีกี่แบบ แบบไหนเหมาะสมกับธุรกิจเรา

เครนโรงงาน มีกี่แบบ

เครนโรงงาน หรือ เครนเหนือศีรษะ (Overhead Crane) สำหรับการใช้งานในโรงงานมีหลากหลายรูปแบบที่สามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละธุรกิจ โดยเครนโรงงาน มักมีลักษณะเป็นแนวดิ่งเหมาะสมในการยกสินค้า อุปกรณ์ต่างๆ ในแนวราบเพื่อเคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่ที่กำหนดไว้ ลักษณะของเครนโรงงานจะมีคานในการรับน้ำหนักอุปกรณ์ต่างๆ ที่ถูกออกแบบไว้อย่างแข็งแรง คานกลางจะยึดของไว้ในแนวดิ่งและเคลื่อนย้ายเป็นทางราบทำให้สะดวกและประหยัดแรง ประหยัดเวลาได้อย่างมาก

เลือกเครนแบบไหนให้เหมาะกับธุรกิจและลักษณะการใช้งาน

 1. เครนโรงงานชนิดคานดี่ยว (Single Girder Overhead Crane) 
 2. เครนโรงงานชนิดคานคู่ (Double Girder Overhead Crane) 
 3. เครนโรงงานเหนือศีรษะแบบใต้รางวิ่ง (Suspension Crane)
 4. เครนโรงงานเหนือศีรษะชนิดรางเดี่ยว (Monorail Crane) 
 5. เครนโรงงานชนิดแขนยื่น (Jib Crane)
 6. เครนเหนือศีรษะชนิดขาสูงหรือเครนสนาม Gantry Crane

1. เครนโรงงานชนิดคานดี่ยว (Single Girder Overhead Crane)

คือเครนที่ใช้ในโรงงานหรือพื้นที่อุตสาหกรรมเพื่อยกของหรือเคลื่อนย้ายวัตถุด้วยความสะดวก โดยมีโครงสร้างหลักแบบคานเดียวที่มีรางวิ่งรอกที่ปีกคล้ายโครงสร้าง I-Beam หรือ H-Beam

เครนโรงงานชนิดคานเดี่ยวมักใช้ในการยกของที่มีน้ำหนักเบาถึงปานกลาง และใช้ในกระบวนการผลิตที่ไม่ต้องการความยืดหยุ่นในการเคลื่อนย้ายของใหญ่ รวมถึงสามารถติดตั้งในพื้นที่จำกัดเนื่องจากมีโครงสร้างเล็กกว่า เครนโรงงานชนิดคานเดี่ยวมักมีการใช้งานที่รวดเร็วและมีความน่าเชื่อถือในการทำงานในสภาวะที่แข็งแกร่งและปลอดภัยในการยกของ

2. เครนโรงงานชนิดคานคู่ (Double Girder Overhead Crane)

คือเครนที่ใช้ในโรงงานหรือพื้นที่อุตสาหกรรมเพื่อยกของหรือเคลื่อนย้ายวัตถุด้วยความสะดวก โดยมีโครงสร้างคานแบบคู่ เครนโรงงานชนิดคานคู่ (Double Girder Overhead Crane)มีสองคานคู่กันเพื่อรองรับรางและรอกวิ่งด้านบนคานซึ่งสามารถรับน้ำหนักของเครนได้อย่างเหมาะสม

เครนโรงงานชนืดคานคู่มักใช้ในการยกของที่มีน้ำหนักมากและขนาดใหญ่ เช่น เหล็กแผ่นใหญ่ ชิ้นส่วนขนาดใหญ่ของเครื่องจักร และวัตถุที่มีความยาว รูปร่าง หรือน้ำหนักที่ต้องการระยะการเคลื่อนย้ายที่มากขึ้น

เครนโรงงานชนิดคานคู่มีความสามารถในการยกของอย่างมาก เนื่องจากมีการแบ่งน้ำหนักของเครนอย่างที่เหมาะสม นอกจากนี้ เครนโรงงานคู่ยังมีความยืดหยุ่นในการเคลื่อนที่ที่สูงกว่า เพื่อให้สามารถทำงานในพื้นที่กว้างและมีการเคลื่อนที่ซับซ้อนได้

3. เครนโรงงานเหนือศีรษะแบบใต้รางวิ่ง (Suspension Crane)

เป็นเครนที่ติดตั้งบนรางวิ่งแนวตั้งที่ตั้งอยู่เหนือพื้นที่ทำงาน โดยมีส่วนติดตั้งและยกของเหนือศีรษะจะวางอยู่ระหว่างรางวิ่ง ซึ่งส่วนคานเครนจะห้อย ลงมาจากส่วนติดตั้งนั้น

เครนโรงงานเหนือศีรษะแบบใต้รางวิ่งมักมีความเหมาะสำหรับการใช้งานในพื้นที่ที่มีความจำกัด โดยเฉพาะเวลาที่ต้องการเคลื่อนย้ายของในระยะสูง โดยอาจใช้ในโรงงานหรือพื้นที่ที่มีความสูงไม่เพียงพอสำหรับการติดตั้งเครนแบบเต็มรูปแบบ

เครนโรงงานเหนือศีรษะแบบใต้รางวิ่งมักมีการใช้งานในงานเฉพาะ เช่น การทำงานที่ต้องการยกของในระยะแคบ อย่างในกระบวนการผลิตหรือการประกอบอุปกรณ์ที่ต้องการเข้าถึงพื้นที่ด้านล่างของของงาน โดยเครนแบบนี้มีความยืดหยุ่นและความสามารถในการเคลื่อนที่เข้าถึงปลายรางเครนได้มากกว่าเครนแบบอื่น อีกทั้งยังมีความปลอดภัยในการใช้งานสูงและสามารถปรับใช้กับพื้นที่และการใช้งานที่แตกต่างกันได้

4. เครนโรงงานเหนือศีรษะชนิดรางเดี่ยว (Monorail Crane)

คือเครนที่มีระบบรางเดี่ยวที่ติดตั้งเพื่อการเคลื่อนที่ของเครนและการยกของ โดยระบบรางเดี่ยวนี้จะเป็นทางเลือกที่มีความยืดหยุ่นและสามารถใช้ในพื้นที่ที่มีการจำกัดอื่น ๆ เช่น ความสูงจำกัดหรือพื้นที่แคบ

เครนโรงงานเหนือศีรษะชนิดรางเดี่ยว (Monorail Crane) นิยมนำมาใช้ในการยกของและเคลื่อนที่บนแนวตั้ง โดยมีตัวขับเคลื่อนที่มุ่งหน้าหรือยืดหยุ่นไปมาบนรางเดียว เหมาะสมกับการใช้งานในโรงงานหรือพื้นที่อุตสาหกรรมที่ต้องการเคลื่อนที่ของบางส่วนของวัตถุหรือของงานที่มีน้ำหนักเบาถึงปานกลาง

นอกจากนี้ เครนโรงงานเหนือศีรษะชนิดรางเดี่ยว (Monorail Crane) ยังรองรับการใช้งานในกระบวนการผลิตหรือการประกอบอุปกรณ์ที่ต้องการเคลื่อนย้ายของไปมาในระยะสั้นหรือในพื้นที่จำกัด เช่น

 • ในกระบวนการประกอบอุปกรณ์ในการผลิต การโหลดและขนย้ายวัตถุในสถานที่ที่สูงหรืออุโมงค์สินค้า หรือ
 • การย้ายของจากบริเวณหนึ่งไปยังอีกบริเวณหนึ่งในโรงงานหรือคลังสินค้า

5. เครนโรงงานชนิดแขนยื่น (Jib Crane)

เป็นเครนที่มีโครงสร้างแขนยื่นออกไปหรืออยู่ด้านข้างของเครนใก้สามารถสวิงกรือหมุนได้ เพื่อรองรับการยกของและการเคลื่อนที่ เครนโรงงานชนิดแขนยื่น มักมีการใช้งานในพื้นที่ที่มีการจำกัด โดยสามารถทำงานได้ในพื้นที่จำกัดทางกว้างและมีอุปสงค์ที่ต้องการการยกของในระยะสั้น และมักใช้บ่อยในลักษณะงานตามประเภท ดังนี้

 • โหลดและขนย้ายวัตถุหนักในโรงงานหรือคลังสินค้า หรือ
 • ในกระบวนการผลิตที่ต้องการยกของในสถานที่ตำแหน่งที่ติดตั้งที่สูงหรือที่เป็นเสาที่เล็กลงที่พื้น

เนื่องจากเครนโรงงานชนิดแขนยื่น (Jib Crane) มีความสามารถในการเคลื่อนที่แบบแนวตรงบนระนาบแนวนอน และยังสามารถหมุนรอบตัวเครนได้ ซึ่งช่วยให้สามารถครอบคลุมพื้นที่ที่กว้างขึ้น ทั้งยังมีความยืดหยุ่นในการเคลื่อนที่ให้สามารถเข้าถึงพื้นที่ที่จำกัดหรือในพื้นที่ที่มีแนวดิ่ง ลึกลงมายากต่อการเข้าถึงได้ นอกจากนี้ เครนแขนหมุนยังมีความปลอดภัยในการใช้งานสูง และมีการติดตั้งและการใช้งานที่ง่ายและสะดวก

โครงสร้างของเครนโรงงานชนิดแขนยื่น ประกอบด้วยส่วนตัวเครน (Crane) และแขนหรือแขนตั้ง (Jib Arm) โดยแขนจะติดตั้งบนเสาหรือผนังที่มีฐานหมุน โดยเครนจะถูกติดตั้งหรือเหวี่ยงบนข้อต่อของแขน เครนสามารถเคลื่อนที่ไปมาตามแนวของแขน และยกของได้โดยใช้ตัวขับเคลื่อนที่ติดตั้งบนเครน

6. เครนเหนือศีรษะชนิดขาสูงหรือเครนสนาม (Gantry Crane)

เครนเหนือศีรษะแบบขาสูงหรือเครนสนาม Gantry Crane เป็นเครนเหนือศีรษะประเภทหนึ่งที่มีโครงสร้างขาและคานล้อวิ่งกับพื้นเหมาะกับการใช้งานทั้งในและนอกอาคารที่ไม่ได้เตรียมโครงสร้างรองรับรางทางวิ่งเครนไว้ ออกแบบให้สามารถใช้งานได้ทุกอุตสาหกรรมทั้งเบาและหนัก โดยคานจะเลือกเป็นคานเดี่ยวหรือคานคู่ก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานยกน้ำหนัก หากยกน้ำหนักไม่เกิน 10 ตันก็สามารถออกแบบใช้คานเดี่ยว แต่หากยกน้ำหนักเกิน 10 ตันขึ้นไปและมีระยะคานค่อนข้างกว้างควรออกแบบใช้คานคู่ เครนชนิดนี้มี 2 แบบคือ

 • เครนขาสูงหรือเครนสนามชนิดเต็มตัว Gantry Crane ที่มีโครงสร้างขาเครนและคานล้อจำนวน 2 ข้างวิ่งคู่อยู่บนรางทางวิ่งเครนที่พื้น หรือวิ่งบนถนนแบบล้อรถยนต์ ส่วนใหญ่มักใช้ในงานกลางแจ้ง
 • เครนแบบขาสูงหรือเครนสนามชนิดครึ่งตัว Semi Gantry Crane ที่มีโครงสร้างขาและคานล้อจำนวน 1 ข้างวิ่งอยู่บนรางทางวิ่งเครนที่พื้น หรือวิ่งบนถนนแบบล้อรถยนต์ และอีก 1 ข้าง วิ่งอยู่บนรางทางวิ่งเครนที่อยู่บนเสาโครงสร้าง

เครนเหนือศีรษะชนิดขาสูงมักมีราคาที่เริ่มต้นสูงกว่าเครนอื่น ๆ แต่มีความสามารถในการยกของที่ใหญ่และหนักมาก เป็นที่นิยมในโรงงานและสถานที่ที่ต้องการการยกของในระดับสูง เช่น ในโรงงานผลิตเหล็ก, โรงงานสำหรับการผลิตแผ่นเหล็ก, โรงงานซึ่งมีการผลิตที่ต้องการความแม่นยำในการยกของ, หรือในโรงงานที่มีการจัดเก็บสินค้าในพื้นที่ใหญ่

Similar Posts