เครนกับปั้นจั่นเหมือนหรือแตกต่างกันยังไง

เครนกับปั้นจั่น ต่างกันอย่างไร

ในส่วนของอุปกรณ์ก่อสร้างที่นำมาใช้ในการอำนวยความสะดวกยกสิ่งของต่างๆ ทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก โดยเฉพาะในการสร้างบ้าน สร้างคอนโด อาคารต่างๆ โดยเครน (Crane) หรือ ปั่นจั่น มักเป็นอุปกรณ์ที่นำมาใช้ประโยชน์ในงานเหล่านี้เสมอ

หลายคนอาจตั้งข้อสงสัยว่า เครน (Crane) และปั่นจั่น มีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร ต้องบอกเลยว่า อุปกรณ์ทั้งสองชนิดนี้ ไม่แตกต่างกัน เพียงแต่ว่า “เครน” (Crane) เป็นศัพท์ภาษาอังกฤษ ในขณะที่ “ปั้นจั่น” เป็นชื่อเรียกในภาษาไทย

เครน (Crane) หรือ ปั้นจั่น นับเป็นเครื่องจักรที่ใช้ยกสิ่งของขึ้นลงตามแนวดิ่ง และเคลื่อนย้ายสิ่งของ เหล่านั้นในลักษณะแขวนลอยไปตามแนวราบ โดยแบ่งเป็น 2 รูปแบบตามการใช้งาน

1. ปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่

ปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ คือ ปั้นจั่นที่ประกอบด้วยอุปกรณ์ควบคุม และเครื่องต้นกำลัง อยู่ในตัว ซึ่งติดตั้งอยู่บนหอสูง ขาตั้ง หรือบนล้อเลื่อน เช่น

 • เครนแขวนแบบคานเดี่ยว (Single Girder Suspension Crane)
 • เครนแบบคานเดี่ยว (Single Girder Crane)
 • เครนแบบคานคู่ (Double Girder Crane)
 • เครนขาสูงสองข้าง (Gantry Crane)
 • เครนรางเลื่อนไฟฟ้าแบบรางเดี่ยว (Monorail Crane)
 • เครนแบบแขนยื่น (Jib Crane)

2. ปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่

ปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่ คือ ปั้นจั่นที่ประกอบด้วยอุปกรณ์ควบคุม และเครื่องต้นกำลัง อยู่ในตัว ซึ่งติดตั้งอยู่บนยานพาหนะที่ขับเคลื่อนได้ เช่น รถเครน แบ่งลักษณะการใช้งาน

 • รถเครนตีนตะขาบ (Crawler Crane)
 • รถเครนแบบทรัคเครน (Truck Crane)
 • รถเครนแบบราฟเตอเรน (Rough Terrian Crane)
 • รถเครนใหญ่ (All Terrain Crane)
 • รถบรรทุกติดเครน (Lorry Crane) (Truck Loader Crane) (Boom Truck Crane) เป็นต้น

เครน (Crane) หรือปั่นจั่นเหมาะสมกับการใช้งานในลักษณะไหน

เครน (Crane) หรือปั้นจั่น มักนำมาใช้งานกับงานยกของหนักหรือโอบเอาของขึ้นไปยังสูงขึ้นหรือเคลื่อนย้ายไปยังที่ต่างๆ มักนิยมใช้ในงานก่อสร้างหรือการบรรทุกของหนักในพื้นที่ที่กำหนด เช่น

1. งานก่อสร้าง

งานก่อสร้าง : เครนมักถูกใช้ในการยกของหนักเช่น ตอกเสาคอนกรีต ย้ายวัสดุก่อสร้าง หรือลากของหนักไปยังสถานที่ต่างๆ ในการก่อสร้างอาคารหรือสถานที่อื่นๆ

2. เคลื่อนย้ายสินค้าในโรงงานและโกดัง

เคลื่อนย้ายสินค้าในโรงงานและโกดัง : เครนมักถูกใช้ในการบรรทุกและยกของหนักในโรงงานหรือโกดัง เช่น ยกตู้คอนเทนเนอร์หรือกล่องสินค้าในโกดัง เลื่อนวัตถุหนักในสายการผลิต หรือโอบเอาสินค้าลงจากหน้ารถบรรทุก

3. รองรับการใช้งานในอุตสาหกรรม

รองรับการใช้งานในอุตสาหกรรม: ในงานอุตสาหกรรมมักเลือกใช้เครนไฟฟ้าในการยกเครื่องจักรหนักในโรงงานอุตสาหกรรม ขนย้ายวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

4. เคลื่อนย้ายสินค้า

เคลื่อนย้ายสินค้า อุปกรณ์ต่าง ๆ ในโรงรถและท่าเรือ : เครนถูกใช้ในการยกของหนักในโรงรถหรือท่าเรือ เช่น ยกสินค้าลงหรือขึ้นจากพาเลทในโรงรถ ยกตู้คอนเทนเนอร์ในท่าเรือ

หากมีความต้องการยกหรือเคลื่อนย้ายของหนักที่ต้องใช้ความแข็งแรงและความปลอดภัยสูง เครนจะเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมในการใช้งาน

นอกจากนี้ เครน (Crane) หรือ ปั้นจั่นยังรองรับการใช้งานในการยกของหนักหรือเคลื่อนย้ายของในระยะทางสั้นๆ ในสถานที่ต่างๆ เช่น

 • โกดังและคลังสินค้า : ปั้นจั่นมักถูกใช้ในการยกและเคลื่อนย้ายสินค้าในโกดังหรือคลังสินค้า เช่น การยกของที่วางอยู่ในชั้นสูง หรือการเคลื่อนย้ายสินค้าระหว่างโกดัง
 • ร้านค้าและศูนย์การค้า : ในสถานที่ขายปลีกหรือศูนย์การค้า เครื่องปั่นจั่นอาจใช้ในการยกสินค้าขึ้นหรือลงจากชั้นร้านค้า เพื่อจัดวางสินค้าให้เรียงระเบียบหรือเปลี่ยนแปลงการจัดวางสินค้า
 • โรงงานและโรงแรม : ในสถานที่การผลิตหรือโรงงาน ปั้นจั่นอาจใช้ในการยกหรือเคลื่อนย้ายวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ ระหว่างสายการผลิต ในโรงแรมอาจใช้ปั้นจั่นในการยกของหนักเช่น กระเป๋าเดินทางหรือชิ้นส่วนของเฟอร์นิเจอร์
 • งานที่ต้องการเคลื่อนย้ายของหนักในพื้นที่จำกัด : ปั้นจั่นมีความสามารถในการเคลื่อนย้ายของหนักในระยะทางสั้น ซึ่งเหมาะสำหรับงานที่มีพื้นที่จำกัด เช่น ในห้องน้ำหรือห้องครัวขนาดเล็กที่ต้องการยกของหนักเพื่อใช้งาน
 • นอกจากนี้ ปั้นจั่นยังมีการใช้งานในหลายอุตสาหกรรมและสถานที่ต่างๆ ตามความต้องการและการใช้งานที่แตกต่างกันไป

เมื่อเราจะนำเครนโรงงานเหนือศีรษะมาใช้งานจะต้องทำความเข้าใจก่อนว่าเครนประเภทนั้นมีความเหมาะสมกับการใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรมแบบไหน สำหรับท่านที่มีความสนใจเกี่ยวกับ เครนโรงงาน สนใจเกี่ยวกับการติดตั้งเครน หรือหลักสูตรอบรมปั้นจั่น TTM Crane มีบริการครบวงจร

Similar Posts