TTMCRANE จัด Mini Workshop ให้กับนักศึกษาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์ มจพ.

TTMCRANE จัด Mini Workshop

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2566 TTMCRANE สาขาพระราม 2 ให้การสนับสนุนเป็นศูนย์อบรมเชิงเทคนิคและปฏิบัติการเพื่อต้อนรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือสาขาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลสำหรับการออกแบบระบบขนถ่ายวัสดุในรูปแบบต่างๆ อาทิ กระบวนการการขนถ่ายวัสดุ กระบวนการการเคลื่อนย้ายวัสดุ การเก็บรักษาวัสดุ การป้องกันวัสดุ กระบวนการระหว่างการเคลื่อนย้าย และการควบคุมวัสดุ เพื่อให้ได้วัสดุมาถูกต้องตาม ชนิด จํานวน สถานที่ เวลา ตําแหน่ง ขั้นตอนที่ต้องการ เพื่อให้นักศึกษาก้าวเป็นผู้นำที่ดี

📌TTMCrane ที่สุดในเรื่องคุณภาพมาตรฐานและมืออาชีพ
👍 ความเป็นมืออาชีพ
ใช้ประสบการณ์ที่ยาวนานเพื่อให้งานมีประสิทธิภาพสูงสุด คุ้มค่า คุ้มเวลาที่เสียและสร้างความมืออาชีพไปสู่สายตาลูกค้า
👍 ความเป็นทีมเวิร์ค
เน้นพัฒนาทีมให้มีความรู้และมีผลงานที่ดี ให้มีความก้าวหน้าและถ่ายทอดความรู้ไปอีกได้ เพื่อสร้างรากฐานการดำเนินงานที่มั่นคง
👍 คุณภาพและมาตรฐาน
ช่างและทีมวิศวกรมากกว่า 40 คนมีประสบการณ์จากการตรวจเช็คและทดสอบกว่า 100 รายการ เรายังได้รับการรับรองจากมาตรฐานสากลอีกด้วย
TTMCrane ผู้เชี่ยวชาญด้านลิฟต์ เครน และงานโมดิฟาย การันตีด้วยมาตรฐานรองรับระดับสากล ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO คุณภาพ 9001:2015 สิ่งแวดล้อม 14001:2015 ความปลอดภัยและชีวอนามัย 45001:2018
———————————————————-
📌สนใจติดต่อสอบถาม
📞Tell : 085-908-2254
ID Line​: jirayuttm / http://line.me/ti/p/~jirayuttm
🌐 Website: www.ttmcrane.com

Similar Posts