ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยระหว่างการใช้เครนโรงงาน

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยระหว่างการใช้เครนโรงงาน

“เครนโรงงาน” เป็นเครื่องจักรขนาดใหญ่ที่เอาไว้เคลื่อนย้ายสิ่งของต่างๆ ภายในโรงงานที่สามารถบังคับหรือปรับเปลี่ยนทิศทางได้ตามความต้องการ และประเทศไทยก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีศักยภาพทางด้านอุตสาหกรรมที่ค่อนข้างก้าวหน้า จึงมีการนำเครื่องทุ่นแรงหรือ “เครนโรงงาน” มาอำนวยความสะดวกภายในโรงงานกันมากขึ้น เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น และรวดเร็วมากที่สุด

ด้วยขนาดของเครนโรงงานที่ใหญ่มากๆ การใช้งานเครนโรงงานใน แต่ละครั้งจึงต้องมั่นใจว่าต้องปลอดภัย เพราะข้อผิดพลาดของการใช้งานเครนโรงงานไม่ได้ส่งผลกระทบต่อทรัพย์สินหรือสินค้าต่างๆ เพียงเท่านั้น แต่ยังอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานอีกด้วย เพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน ในวันนี้เราจึงจะมาแนะนำข้อควรระวังที่ควรตระหนักในระหว่างที่ใช้งานเครนโรงงาน

ข้อควรตระหนักในการใช้เครนโรงงานอย่างปลอดภัย

1. ตรวจสอบก่อนใช้งานทุกครั้ง

เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานไม่ว่าเครนโรงงานของคุณจะซื้อมาจากแหล่งที่น่าเชื่อถือสักแค่ไหน ในช่วงแรกของการเริ่มใช้งาน คุณควรทำการตรวจสอบสภาพ และระบบการทำงานของเครนโรงงานว่ามีส่วนไหนที่เกิดการชำรุดหรือไม่ เพราะถ้าหากพบว่ามีปัญหาจะได้หยุดการทำงานและทำการแก้ไขได้อย่างทันท่วงที โดยที่ไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงาน

2. ทำการตรวจเช็คน้ำหนักก่อนยกหรือเคลื่อนย้ายทุกครั้ง

เครนโรงงานมีให้เลือกใช้งานหลากหลายประเภท และแต่ละประเภทก็สามารถรับน้ำหนักได้แตกต่างกัน เพื่อความปลอดภัยในระหว่างการใช้งานเครนโรงงาน คุณควรทำการตรวจสอบสิ่งของที่ต้องการยกหรือเคลื่อนย้ายว่าน้ำหนักพอดีไหม เครนโรงงานสามารถรองรับน้ำหนักได้หรือไม่ เพื่อจะได้ป้องกันอุบัติเหตุจากการยกหรือเคลื่อนย้ายสิ่งของที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่กำหนด

3. เลือกใช้งานเครนให้ถูกประเภท

เครนโรงงานมีให้เลือกใช้งานหลากหลายประเภท เพื่อความปลอดภัยและเกิดประโยชน์ในระหว่างการทำงานมากที่สุด ควรเลือกใช้เครนโรงงานให้เหมาะกับวัตถุประสงค์การใช้งาน

4. ไม่ควรเล่นหรือกลั่นแกล้งในขณะที่ใช้งาน

ในขณะใช้งานเครนโรงงานควรหลีกเลี่ยงการเล่นหรือกลั่นแกล้งในขณะที่กำลังทำงาน เพราะการขยับ การโยกตัวเล็กๆ น้อยๆ ในระหว่างทำงาน อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุในระหว่างทำงานได้

5. ควรหยุดการทำงานเครนโรงงานทันที ถ้าหากตรวจพบการชำรุดเสียหาย

เมื่อพบว่าเครนโรงงานเกิดเหตุขัดข้องในระหว่างการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นระบบการทำงาน หรือเกิดการชำรุดเสียหายของอุปกรณ์ จนทำให้เครนโรงงานมีการทำงานที่ผิดปกติไปจากเดิม ควรหยุดการทำงานทันที เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่ไม่คาดฝัน

6. แจ้งหัวหน้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้องก่อนเริ่มใช้งาน

ก่อนใช้งานเครนโรงงานทุกครั้ง ควรทำการแจ้งหัวหน้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้องก่อนเริ่มใช้งาน เพื่อจะได้ทำการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นในระหว่างการทำงานได้อย่างทันท่วงที

7. ผู้ใช้งานจะต้องมีความรู้และความเข้าใจผ่านการรับรองการฝึกอบรมตามกฎหมาย

การใช้งานเครนโรงงานในแต่ละครั้ง ไม่ควรให้ผู้ที่ไม่มีความรู้ หรือมีความรู้แต่ไม่เชี่ยวชาญ มาทำการควบคุมหรือมีบทบาทที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในเครนโรงงานเด็ดขาด ผู้ใช้งานจะต้องผ่านการรับรองการฝึกอบรมผู้ใช้งาน ผู้ให้สัญญาณ ผู้ผุกรัดยึดเกาะวัสดุ และผู้ควบคุมการใช้งานเครนตามกฎหมาย

เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานนอกจากข้อควรระวังที่ต้องใส่ใจและระวังมากเป็นพิเศษแล้ว การจัดอบรม การอัปเดตข้อมูล การฝึกฝนความเชี่ยวชาญ และการให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเครนโรงงาน วิธีการป้องกันตนเอง หรือการปฐมพยายามเบื้องต้น เผื่อเกิดอุบัติเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นในระหว่างปฏิบัติงาน ก็เป็นหนึ่งวิธีการใช้งานเครนอย่างปลอดภัยที่ไม่ควรมองข้ามอย่างเด็ดขาด

Similar Posts