ความแตกต่างระหว่างรอกไฟฟ้า AC และ รอกไฟฟ้า DC

  ความแตกต่างระหว่างรอกไฟฟ้า AC และ รอกไฟฟ้า DC

  รอกไฟฟ้า เป็นเครื่องทุ่นแรงขนาดเล็กที่อาศัยพลังงานไฟฟ้าในการทำงาน ในการยก ลาก หรือเคลื่อนย้ายสิ่งของขนาดใหญ่ที่มนุษย์ไม่สามารถทำได้ ช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว แม่นยำ และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

  เมื่อพูดถึงรอกไฟฟ้าเชื่อว่าหลายๆ คนเข้าใจว่ารอกไฟฟ้าที่ใช้งานในอุตสาหกรรมหรือโรงงานในปัจจุบันนี้ สามารถทำการแบ่งประเภทการใช้งานออกเป็น 2 ประเภทเพียงเท่านั้นซึ่งก็คือ รอกสลิงไฟฟ้า และรอกโซ่ไฟฟ้า แต่ในความเป็นจริงแล้วรอกไฟฟ้ายังสามารถแบ่ง ประเภทออกเป็น “รอกไฟฟ้า AC” และ “รอกไฟฟ้า DC” อีกด้วย ซึ่งรอกทั้งสองชนิดมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไร เหมาะกับการใช้งานในลักษณะไหน เราไปดูกันเลยค่ะ

  รอกไฟฟ้า DC คืออะไร?

  รอกไฟฟ้า DC หรือที่รู้จักกันในชื่อ รอกไฟฟ้ากระแสตรง เป็นรอกที่ใช้ไฟจากแบตเตอรี่รถยนต์ เนื่องจากรอกชนิดนี้ได้ถูกออกแบบมาไว้ใช้กับรถยนต์ มีไฟให้เลือกใช้ 2 แบบ คือ 12 โวลต์ และ 24 โวลต์ ด้วยลักษณะของรอกไฟฟ้า DC ที่มีขนาดเล็ก ทำให้การติดตั้งและการเคลื่อนย้ายนั้นง่าย แต่ไม่สามารถทำการใช้ยก ลาก เคลื่อนย้ายสิ่งของได้ตลอดทั้งวัน รอกไฟฟ้า DC จึงมีราคาที่ค่อนข้างถูก ในส่วนของลักษณะงานที่รอกไฟฟ้า DC ถูกนำไปใช้บ่อย ได้แก่

  • ลากรถ ในกรณีที่รถเสีย รถตกหล่ม หรือมีปัญหาจนไม่สามารถขับได้
  • ลากเรือ
  • ฯลฯ

  รอกไฟฟ้า AC คืออะไร?

  รอกไฟฟ้า AC หรือที่รู้จักกันในชื่อ รอกไฟฟ้ากระแสสลับ เป็นรอก ไฟฟ้าที่มีไฟให้เลือกใช้ทั้งแบบ 220 โวลต์ ซึ่งเป็นไฟที่ใช้ภายในบ้าน และ 380 โวลต์ 3 เฟส ซึ่งเป็นไฟที่ใช้สำหรับงานโรงงานและงานอุตสาหกรรม รอกไฟฟ้า AC เป็นรอกไฟฟ้าที่มีขนาดใหญ่กว่ารอกไฟฟ้า DC และยังมีฟังก์ชันการทำงานให้เลือกมากกว่า รอกไฟฟ้าชนิดนี้จึงเหมาะกับทำงานที่มีความซับซ้อนกว่า เหมาะกับการใช้งานตลอดทั้งวัน และเหมาะกับการยกลาก เคลื่อนย้ายสิ่งของที่มีน้ำหนักมาก แถมยังเลือกทิศทางการดึงได้ถึง 3 แบบ คือ 2, 4 และ 6 ทิศทาง รอกไฟฟ้า AC จึงมีราคาที่สูงกว่ารอกไฟฟ้า DC

  งานที่รอกไฟฟ้า AC ถูกนำไปใช้บ่อย ได้แก่

  • งานก่อสร้าง
  • งานโลหะและแปรรูปเหล็ก
  • โรงงานผลิตส้นค้าอุปโภคบริโภค
  • อุตสาหกรรมหรือโรงงานขนาดใหญ่
  • ฯลฯ

  รอกไฟฟ้า DC เป็นรอกไฟฟ้าที่ใช้ไฟจากแบตเตอรี่รถยนต์ จึงไม่เหมาะกับงานที่ต้องยกของหนัก ไม่เหมาะกับงานในโรงงานหรืออุตสาหกรรมต่างๆ ที่ต้องทำงานทั้งวัน ในส่วนของรอกไฟฟ้า AC เป็นรอกไฟฟ้าขนาดใหญ่ มีไฟให้เลือกใช้ทั้งแบบ 220 โวลต์ ใช้ภายในบ้าน และ 380 โวลต์ 3 เฟส สำหรับใช้งานในโรงงาน รอกชนิดนี้จึงเหมาะกับการทำงานหนัก เหมาะกับการทำงานทั้งวัน จึงนิยมใช้ในโรงงานหรืออุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อประสิทธิภาพของการทำงานที่ดี ความปลอดภัย และอายุการใช้งานที่ยาวนาน ในการใช้งานรอกไฟฟ้า AC และ รอกไฟฟ้า DC ในแต่ละครั้ง ควรเลือกใช้รอกไฟฟ้าชนิดให้เหมาะกับน้ำหนักและความถี่ของการใช้งาน

  Similar Posts