รอก

การดูแลเครนให้ใช้งานได้ยาวนาน (เครนโรงงาน)
|

การดูแลเครนให้ใช้งานได้ยาวนาน (เครนโรงงาน)

เครนเป็นอุปกรณ์ช่วยยกและเคลื่อนย้ายของหนัก ด้วยการใช้งานที่ค่อนข้างหนักจึงเกิดการชำรุดเสียหาย การดูแลเครนให้มีอายุการใช้งานให้นานขึ้น แค่ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

รอกคืออะไร เหมาะกับใช้งานประเภทไหน
|

รอกคืออะไร เหมาะกับใช้งานประเภทไหน

รอก (Hoist) เป็นเครื่องจักรขนาดเล็กที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการยก เคลื่อนย้ายสินค้าในแนวดิ่ง (ขึ้น-ลง) ให้มีความแม่นยำและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

รู้จักส่วนประกอบของเครน เพื่อความปลอดภัยก่อนเกิดการชำรุด
|

รู้จักส่วนประกอบของเครน เพื่อความปลอดภัยก่อนเกิดการชำรุด

เครนเป็นเครื่องจักรที่ทำงานทั้งวัน เมื่อไรที่เครนชำรุดย่อมเสียเวลาการซ่อมแซมนานถ้าหากไม่รู้ว่าสาเหตุเกิดจากส่วนประกอบส่วนไหนของเครน

ความแตกต่างระหว่างรอกไฟฟ้า AC และ รอกไฟฟ้า DC
|

ความแตกต่างระหว่างรอกไฟฟ้า AC และ รอกไฟฟ้า DC

รอกไฟฟ้า AC เป็นรอกที่เหมาะกับโรงงานและอุตสาหกรรมขนาดใหญ่สามารถทำงานทั้งวัน ในส่วนรอกไฟฟ้า DC เป็นรอกที่ใช้ไฟจากแบตเตอรี่รถยนต์ จึงไม่เหมาะกับการทำงานทั้งวัน

รอกโซ่ไฟฟ้าหรือรอกมือสาว เลือกแบบไหนให้คุ้มค่า
|

รอกโซ่ไฟฟ้าหรือรอกมือสาว เลือกแบบไหนให้คุ้มค่า

รอก (Hoist) อุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการยกและเคลื่อนย้ายสิ่งของ ที่ช่วยทุ่นแรง ประหยัดเวลา ควรเลือกใช้งานอย่างไร? ถึงจะเหมาะกับธุรกิจของคุณ

End of content

End of content