วิธีตรวจสอบเครนโรงงาน ก่อนนำมาใช้งานจริง

วิธีตรวจสอบเครน

เครนโรงงาน เป็นเครื่องจักรที่ใช้ยกสิ่งของที่มีน้ำหนักมากขึ้นลงเป็นแนวดิ่ง หรือเคลื่อนย้ายสิ่งของตามแนวราบ มักนิยมใช้ในธุรกิจขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ที่ต้องยกหรือเคลื่อนย้ายสิ่งของขนาดใหญ่ไปยังจุดต่างๆ ตลอดทั้งวัน เช่น งานในอุตสาหกรรม งานคลังสินค้า งานก่อสร้าง งานเคลื่อนย้ายสินค้าตามโกดังหรือท่าเรือ งานที่เกี่ยวกับยานยนต์ ฯลฯ ที่มนุษย์ไม่สามารถทำได้

ด้วยเหตุผลนี้เองเครนโรงงานจึงเป็นอีกหนึ่งเครื่องจักรขนาดใหญ่ที่ขาดไม่ได้ในหลายๆ ธุรกิจ เนื่องจากช่วยผ่อนแรง ช่วยอำนวยความสะดวก ช่วยประหยัดเวลาการทำงานได้มากแล้ว ยังปลอดภัยต่อผู้ใช้งานสูงค่อนข้างสูง ถ้าหากใช้งานอย่างถูกวิธี

เพื่อความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปฏิบัติงานในระหว่างทำงาน สำหรับธุรกิจใหม่ๆ ที่ต้องการใช้เครนโรงงานไปช่วยผ่อนแรงและอำนวยความสะดวกการทำงานในธุรกิจของคุณเป็นครั้งแรก จะต้องทำการตรวจสอบสภาพโครงสร้างและระบบการทำงานของเครนโรงงานตามวิธีดังต่อไปนี้ ก่อนที่จะนำมาใช้งานจริง

วิธีตรวจสอบเครนโรงงานเบื้องต้น ก่อนใช้งาน

การตรวจสอบเครนก่อนการใช้งานจริง นอกจากจะทำให้ผู้ปฏิบัติงานปลอดภัยจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดแล้ว การตรวจเช็คสภาพของเครนก่อนนำมาใช้งาน ยังช่วยป้องกันไม่ให้งานเกิดการหยุดชะงักจากกรณีเครนชำรุดอีกด้วย สำหรับการตรวจสอบเครนโรงงานที่ถูกต้อง ควรตรวจสอบสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้

  1. ทำการตรวจสอบโครงสร้างหลักของเครนโรงงาน ในส่วนรอยเชื่อม สภาพน็อต และการคลายตัว
  2. ตรวจสอบลวดสลิงที่อยู่ภายในม้วนลวดสลิงว่าเหลือไม่น้อยกว่าสองรอบในระหว่างที่เครนโรงงานกำลังทำงาน
  3. ทำการตรวจสอบระบบการทำงานของเครนโรงงาน เช่น มอเตอร์ ระบบหล่อลื่นเครน ระบบควบคุมไฟฟ้า ระบบต้นกำลังเครน ระบบระบายความร้อน ระบบเชื้อเพลิง ระบบต่อกำลัง และระบบเบรกเครนโรงงาน
  4. ตรวจสอบชุดล็อกป้องกันลวดสลิงหลุดจากตะขอว่าอยู่ในสภาพที่ปกติและพร้อมทำงาน
  5. ตรวจสอบฐานติดตั้งเครนว่าแข็งแรงมั่นคงแล้วหรือยัง (จากนั้นจึงให้วิศวกรเป็นผู้รับรอง)
  6. ตรวจสอบการเคลื่อนที่ของเครน
  7. ตรวจสอบชุดการทำงานของลิมิตสวิตช์ (Limit Switches) และชุดควบคุมพิกัดการยก  (Overload) โดยใช้น้ำหนักจริงในการทดสอบ เพื่อตรวจสอบดูว่าปลอดภัยจริงหรือไม่
  8. ตรวจสอบสัญญาณเสียง สัญญาณเตือนภัย เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่ชำรุดเสียหายในระหว่างที่เครนทำงาน
  9. ตรวจสอบคุณภาพของม้วนรอก สลิงเครน ตรวจขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสลิง และโซ่ ว่าเป็นอย่างไร พร้อมใช้งานหรือไม่ ถ้าหากไม่พร้อมใช้งานจะได้ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนก่อนใช้งาน
  10. ตรวจสอบว่ามีป้ายบอกพิกัดน้ำหนักยกไว้ที่ปั้นจั่นและรอกของตะขอ พร้อมกับป้ายเตือนระวังอันตรายที่ลูกจ้างเห็นได้ชัดเจนหรือไม่

การตรวจสอบเครนโรงงานที่ดีและปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานทุกคน ในทุกๆ ครั้งของการตรวจสภาพของเครนโรงงานจะต้องเป็นไปตาม กฎหมายหลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่นพ.ศ. 2564

Similar Posts