วิธีดูแลเครน

การดูแลเครนให้ใช้งานได้ยาวนาน (เครนโรงงาน)
|

การดูแลเครนให้ใช้งานได้ยาวนาน (เครนโรงงาน)

เครนเป็นอุปกรณ์ช่วยยกและเคลื่อนย้ายของหนัก ด้วยการใช้งานที่ค่อนข้างหนักจึงเกิดการชำรุดเสียหาย การดูแลเครนให้มีอายุการใช้งานให้นานขึ้น แค่ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

End of content

End of content