2.9 อุปกรณ์เสริมและช่วยยก

ตัวอย่าง Catalog ผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ช่วยยกภายใต้แบรนด์ UNITEX, YOKE, GUNNEBOที่จัดจำหน่ายโดย TTMCrane

สัญญานมือผู้บังคับเครน

คู่มือสัญญานมือสากล

คู่มือการใช้งานรอก

ตัวอย่างแบบฟอร์ม ปจ.1

เปรียบเทียบกฎหมายปั้นจั่นปี 2552 กับ 2564

เอกสารกฎหมายปั้นจั่น 2564 ฉบับเต็ม

เอกสาร
เสวนากฎหมายปั้นจั่น 2564

เอกสาร
แบบการทดสอบปั้นจั่น 2565

เอกสารกฎหมายวิชาชีพ
วิศวกรควบคุม 2565

เอกสารกฎหมายการขึ้นทะเบียน
ผู้ให้บริการด้านความปลอดภัย 2564