หลักสูตรการอบรมทบทวน (PUBLIC)
ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่นชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการ
บริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับ เครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๔

Download Click https://bit.ly/3yuzAxh

Register Click สาขาพระราม 2 https://bit.ly/3ExGshx

Register Click สาขาศรีราชา https://bit.ly/3qBHMbY