หลักสูตรการอบรม (PUBLIC)
เทคนิคการตรวจสอบและการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
สำหรับรอกไฟฟ้าและปั้นจั่นเหนือศีรษะ
ตามมาตรฐานคู่มือผู้ผลิตรอกและปั้นจั่นเหนือศีรษะและหลักวิศวกรรมความปลอดภัย

Download Click : https://bit.ly/3H57iLX

Register Click : https://bit.ly/3wL6ojA

งดอบรมเนื่องจากสถานการณ์โควิด