หลักสูตรการอบรม (PUBLIC)
เทคนิคการตรวจสอบและการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
สำหรับรอกไฟฟ้าและปั้นจั่นเหนือศีรษะ
ตามมาตรฐานคู่มือผู้ผลิตรอกและปั้นจั่นเหนือศีรษะและหลักวิศวกรรมความปลอดภัย

Download Click : https://bit.ly/3ROs3Ao

Register Click : https://bit.ly/3hjYDNS