หลักสูตรการอบรม (PUBLIC)
เทคนิคการตรวจสอบและการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
สำหรับรอกไฟฟ้าและปั้นจั่นเหนือศีรษะ
ตามมาตรฐานคู่มือผู้ผลิตรอกและปั้นจั่นเหนือศีรษะและหลักวิศวกรรมความปลอดภัย

Download Click : https://bit.ly/3k9tb3W

Register Click : https://goo.gl/6K8v9V