ยี่ห้อ Yoke
ยี่ห้อ : ยี่ห้อ Yoke
ดาวน์โหลด
รายละเอียด :

Brand “YOKE” จากประเทศไต้หวัน
ผลิต Lifting Point และ Swivel Hoist Rings ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ สำหรับการยกแม่พิมพ์ และเครื่องจักร นอกจากนี้ ยังมีการผลิตอุปกรณ์ประกอบชุดโซ่ และ Snatch Block ซึ่งเป็นที่ยอมรับ และมีมาตรฐาน ในวงการอุตสาหกรรมทั่วโลก