ยี่ห้อ Gunnebo
ยี่ห้อ : ยี่ห้อ Gunnebo
ดาวน์โหลด
รายละเอียด :

Brand “Gunnebo” จากประเทศสวีเดน
ผลิตโซ่และอุปกรณ์ประกอบชุดโซ่ นอกจากนี้ยังมี สะเก็น และ Snatch Block ซึ่งสินค้าของ Gunnebo ทุกชิ้นเป็นสินค้าที่มีมาตรฐาน ซึ่งได้รับการตรวจสอบทุกชิ้นจากโรงงาน ก่อนนำมาจัดจำหน่าย และ จุดเด่นของ Brand “Gunnebo” ที่ทำให้วงการอุตสาหกรรมทั่วโลก มั่นใจ และ เป็นที่ยอมรับ คือการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ของสินค้าอย่างไม่หยุดยั้ง