ยี่ห้อ Oliveira
ยี่ห้อ : Oliveira
ดาวน์โหลด
รายละเอียด :

สลิงยี่ห้อ Oliveira จากประเทศโปรตุเกส

-  ขนาด 6.4 มม. ถึง 20.0 มม. (DP 8)
-  เกรด 200/1960 หรือ 220/2160
-  โครงสร้าง 8x12, 8x19, 8x26 เหมาะกับรอกยุโรป
-  ชนิดเคลือบ Galvanized หรือ Ungalvanized
-  ชนิดเกลียว Standard หรือ Compacted
-  เกลียวซ้าย หรือ เกลียวขวา