ยี่ห้อ Bridon
ยี่ห้อ : Bridon
ดาวน์โหลด
รายละเอียด :

สลิงยี่ห้อ Bridon จากประเทศอังกฤษ

-  ขนาด 8 มม. ขึ้นไป
-  เกรด 200/1960 หรือ 220/2160
-  โครงสร้าง 6x36+IWRC เหมาะกับรอกทุกยี่ห้อ
-  ชนิดเคลือบ Galvanized หรือ Ungalvanized
-  ชนิดเกลียว Standard หรือ Compacted
-  เกลียวซ้าย หรือ เกลียวขวา