ยี่ห้อ Casar
ยี่ห้อ : Casar
ดาวน์โหลด
รายละเอียด :

สลิงยี่ห้อ Casar จากประเทศเยอรมัน

-  ขนาด 8 มม. ถึง 20.0 มม. (Alphalift)
-  เกรด 200/1960 หรือ 220/2160
-  โครงสร้าง 8 Strand เหมาะกับรอกยุโรปพิเศษ
-  ชนิดเคลือบ Galvanized หรือ Ungalvanized
-  ชนิดเกลียว Standard หรือ Compacted
-  เกลียวซ้าย หรือ เกลียวขวา