รอกสลิงไฟฟ้า มาตรฐานเอเชีย
ยี่ห้อ : Black Bear/Chengday รุ่นมาตรฐาน
ดาวน์โหลด
รายละเอียด :

รอกสลิงไฟฟ้า ยี่ห้อ Black Bear/Chengday เป็นรอกที่ผลิตจากประเทศไต้หวันที่มีคุณภาพมาตรฐานและมีความทนทานต่อการใช้งาน ราคาไม่สูง ซ่อมบำรุงรักษาและหาอะไหล่ง่าย เป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายทุกกลุ่มอุตสาหกรรม พิกัดรับน้ำหนักมาตรฐานชนิดคานคู่และคานเดี่ยวเริ่มตั้งแต่ 1 ตัน ถึงสูงสุด 20 ตัน และมากกว่า 20 ตันขึ้นไปจะเป็นรุ่นพิเศษที่สามารถผลิตได้