รอกสลิงไฟฟ้า รุ่น Black Line (Mag)
ยี่ห้อ : SWF รุ่น Black Line
ดาวน์โหลด
รายละเอียด :

รอกสลิงไฟฟ้ายี่ห้อ SWF ประเทศเยอรมัน เป็นรอกสลิงคุณภาพสูงตามมาตรฐานยุโรปที่มีเทคโนโลยีทันสมัยและมีระบบความปลอดภัยสูง มีความทนทานและอายุการใช้งานยาวนาน รุ่น Black Line เป็นรุ่นที่ออกแบบให้มีราคาประหยัดและซื้อง่าย ด้วยระบบการทำงานชนิดควบคุมด้วยแมกเนติกที่ไม่มีความซับซ้อน ซ่อมบำรุงรักษาและหาอะไหล่ง่าย พิกัดน้ำหนักชนิดคานเดียวและคานคู่เริ่มตั้งแต่ 2 ตัน ถึง สูงสุด 12.5 ตัน