รอกโซ่ไฟฟ้า รุ่นมาตรฐาน
ยี่ห้อ : Black Bear/Chengday รุ่น Y Type
ดาวน์โหลด
รายละเอียด :

รอกโซ่ไฟฟ้ายี่ห้อ Black Bear/Chengday ประเทศไต้หวัน รุ่นมาตรฐาน Y Type เป็นรุ่นที่มีความนิยมใช้งานกันอย่างแพร่หลายด้วยคุณภาพทนทานและราคาไม่สูง ซ่อมและบำรุงรักษาง่าย ในรุ่น Y จะแบ่งไปตามภาระการใช้งานหนัก กลาง และเบา และแบ่งตามลักษณะการติดตั้งแบบมาตรฐาน และแบบประหยัดพื้นที่