โครงการติดตั้งรอกและเครนโรงงาน - Black Bear 7.5/7.5 Ton ปั้นจั่นสนาม แบบขาสูงสองข้างคานเดี่ยว
04-08-2558

ติดตั้งเครนและรอก Black Bear 7.5/7.5 ตัน ปั้นจั่นสนามขาสูงสองข้างคานเดี่ยว สแปน 8.6 เมตร ยกสูง 5 เมตร จำนวน 1 ชุดเครน  ที่จังหวัดปราจีนบุรี