โครงการติดตั้งรอกและเครนโรงงาน - Black Bear 2 Ton ปั้นจั่นเหนือศีรษะ แบบคานเดี่ยว
31-08-2559

ติดตั้งเครนและรอก Black Bear 2 ตัน คานเดี่ยว สแปน 9 เมตร ยกสูง 6 เมตร จำนวน 1 ชุดเครน ที่จังหวัดชลบุรี