โครงการติดตั้งรอกและเครนโรงงาน - KONE 3.2 Ton ปั้นจั่นเหนือศีรษะ แบบคานเดี่ยว
10-08-2558

ติดตั้งเครนและรอก KONE 3.2 ตัน คานเดี่ยว สแปน 14.3 เมตร ยกสูง 6 เมตร จำนวน 1 ชุดเครน ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา