โครงการติดตั้งรอกและเครนโรงงาน - Black Bear 0.15 Ton ปั้นจั่นตั้งเสายื่นแขนหมุน
29-11-2560

ติดตั้งเครนและรอก Black Bear 0.15 Ton ปั้นจั่นตั้งเสายื่นแขนหมุน  แขนยาว 3 เมตร ยกสูง 3 เมตร จำนวน 1 ชุดเครน ที่จังหวัดปราจีนบุรี