อบรมหลักสูตรผู้ใช้งานเครนโรงงาน - นิคมฯ อมตะนคร
26-09-2560

25-26/9/2560 อบรมหลักสูตรผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น ชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ