อบรมหลักสูตรผู้ใช้งานเครนโรงงาน - นิคมฯ นวนคร
21-10-2560

17,21/10/2560 อบรมหลักสูตรผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น ชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ