อบรมหลักสูตรผู้ใช้งานเครนโรงงาน - นิคมฯ อีสเทิร์นซีบอร์ด
02-11-2560

1-2/11/2560 อบรมหลักสูตรผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น ชนิดปั้นจั่นหอสูง รถ เรือปั้นจั่น