งานตรวจสอบซ่อมบำรุงเชิงป้องกันรอกและเครนโรงงาน - นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ชลบุรี
06-07-2559

ตรวจสอบซ่อมบำรุงเชิงป้องกันรอกและเครน 21 ชุดเครน สัญญาบริการตรวจเช็ครายปี 4 ครั้งต่อปี  ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ชลบุรี