อบรมหลักสูตรผู้ใช้งานเครนโรงงาน ณ ศูนย์ฝึกอบรมปั้นจั่นเหนือศีรษะ ศรีราชา(Public)
25-08-2560

25-26/8/2560 อบรม Public หลักสูตรผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณ ผู้ยึดเกาะวัสดุ ชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ ที่จัดเต็มเจาะลึกทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติการจริง ณ ศูนย์อบรม บจก.ไทรทัน เมคคานิค และ บจก.โททัล เมคคานิค สาขาศรีราชา ชลบุรี # รุ่น 3