โครงการติดตั้งรอกและเครนโรงงาน - SWF 12.5 Ton ปั้นจั่นเหนือศีรษะ แบบคานเดี่ยว
28-07-2560

ติดตั้งเครนและรอก SWF  12.5 ตัน คานเดี่ยว สแปน 14 เมตร ยกสูง 9 เมตร จำนวน 2 ชุดเครน   ที่จังหวัดสมุทรสาคร