โครงการติดตั้งรอกและเครนโรงงาน -Black Bear Cheng Day 5 Ton ปั้นจั่นเหนือศีรษะ แบบคานเดี่ยว
04-05-2560

ติดตั้งเครนและรอก Black Bear Cheng Day 5 ตัน คานเดี่ยว สแปน 27 เมตร ยกสูง 6 เมตร จำนวน 1 ชุดเครน  ที่จังหวัดเชียงใหม่