งานตรวจสอบซ่อมบำรุงเชิงป้องกันรอกและเครนโรงงาน - ระยอง
06-07-2559

ตรวจสอบซ่อมบำรุงเชิงป้องกันรอกและเครน 67 ชุดเครน สัญญาบริการตรวจเช็ครายปี 4 ครั้งต่อปี ที่จังหวัดระยอง