โครงการติดตั้งรอกและเครนโรงงาน -Black Bear Cheng Day 7.5 Ton ปั้นจั่นเหนือศีรษะ แบบคานคู่
04-05-2560

ติดตั้งเครนและรอก Black Bear Cheng Day 7.5 ตัน คานคู่ สแปน 12 เมตร ยกสูง 6 เมตร จำนวน 1 ชุดเครน  ที่จังหวัดเชียงใหม่