โครงการติดตั้งรอกและเครนโรงงาน - SWF 10Ton ปั้นจั่นสนาม แบบขาสูงสองข้างคานเดี่ยว
04-05-2560

ติดตั้งเครนและรอก SWF 10 ตัน ปั้นจั่นสนามขาสูงสองข้างคานเดี่ยว สแปน 20+7 เมตร ยกสูง 9 เมตร จำนวน 1 ชุดเครน  ที่จังหวัดปทุมธานี