โครงการติดตั้งรอกและเครนโรงงาน - SWF 2/2 Ton ปั้นจั่นรางเดี่ยว
04-05-2560

ติดตั้งเครนและรอก SWF 2/2 Ton ปั้นจั่นรางเดี่ยว   คานวิ่ง 12 เมตร ยกสูง 3 เมตร จำนวน 1 ชุดเครน  ที่จังหวัดชลบุรี