โครงการติดตั้งรอกและเครนโรงงาน - HITACHI 5 Ton ปั้นจั่นรางเดี่ยว
04-05-2560

ติดตั้งเครนและรอก HITACHI 5 Ton ปั้นจั่นรางเดี่ยว   คานวิ่ง 12 เมตร ยกสูง 10 เมตร จำนวน 1 ชุดเครน  ที่จังหวัดนนทบุรี